Hội nghị Giáo viên năm 2013

Chiều ngày 15/4/2013, tại phòng Hữu Nghị, Ban Giám hiệu trường Đoàn Lý Tự Trọng đã tiến hành “Hội nghị Giáo viên năm 2013”.

Chiều ngày 15/4/2013, tại phòng Hữu Nghị, Ban Giám hiệu trường Đoàn Lý Tự Trọng đã tiến hành “Hội nghị Giáo viên năm 2013”. Hội nghị với sự tham gia của Ban Giám Hiệu, đại diện phòng Đào tạo, phòng Hành chánh Quản trị và tập thể giáo viên của 3 khoa trong trường. Được biết, hội nghị giáo viên là hoạt động tổ chức hàng năm nhằm mục đích để giáo viên trao đổi, đóng góp các ý kiến nâng cao chất lượng dạy và học; bàn bạc về các quy định, quy chế liên quan đến công tác đào tạo, quản lý học viên; công tác phối hợp giữa 3 khoa 2 phòng sao cho nâng cao hiệu quả công tác đào tạo.