Khai giảng – Lớp tập huấn công tác Đoàn – Hội ngoài khu vực nhà nước năm 2013

Sáng ngày 17/4/2013 tại trường Đoàn Lý Tự Trọng đã khai giảng lớp tập huấn dành cho hơn 300 cán bộ Quận – Huyện Đoàn và tương đương,

Sáng ngày 17/4/2013 tại trường Đoàn Lý Tự Trọng đã khai giảng lớp tập huấn dành cho hơn 300 cán bộ Quận – Huyện Đoàn và tương đương, Đoàn cơ sở phụ trách công tác Đoàn – Hội ngoài khu vực nhà nước. Lớp tập huấn diễn trong 5 ngày, từ ngày 17/4 đến ngày 19/4 tại Trường Đoàn Lý Tự Trọng và sau đó có chuyến giao lưu, thực tế tại Thành phố Đà Lạt (tỉnh Lâm Đồng).

 

 

Lớp tập huấn nhằm tăng cường công tác bồi dưỡng nghiệp vụ, kỹ năng công tác Đoàn – Hội cho lực lượng cán bộ Đoàn – Hội trong doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước. Qua đó đẩy mạnh công tác giao lưu, trao đổi kinh nghiệm giữa các đơn vị và tạo động lực cho các hoạt động phong trào tại các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước trên địa bàn thành phố.