Bế giảng lớp bồi dưỡng kỹ năng lãnh đạo, quản lý cho chức danh Bí thư Đoàn Năm 2014

Chiều ngày 27/06/2013, tại trường Đoàn Lý Tự Trọng đã tổ chức lễ bế giảng lớp

 

 

Chiều ngày 27/06/2013, tại trường Đoàn Lý Tự Trọng đã tổ chức lễ bế giảng lớp “Bồi dưỡng kỹ năng lãnh đạo, quản lý cho chức danh Bí thư Đoàn Quận, Huyện và Lực lượng vũ trang – Năm 2014”.


Tham gia lớp tập huấn học viên được tập trung bồi dưỡng các kỹ năng lãnh đạo, quản lý theo từng chuyên đề như: Quản lý tài chính; Truyền thông và sự kiện; Tư duy sáng tạo và giải quyết vấn đề; Quản trị nguồn nhân lực…Qua 4 ngày học tập nghiêm túc và tham gia các hoạt tiết học sôi nổi, đã có 49 học viên nhận bằng tốt nghiệp.