Tập huấn chuyên trách hè – phụ trách thiếu nhi địa bàn dân cư năm 2014

Sáng ngày 27-5-2014, hơn 400 học viên có mặt tại Trường Đoàn Lý Tự Trọng, quận Thủ Đức

 

 

Sáng ngày 27-5-2014, hơn 400 học viên có mặt tại Trường Đoàn Lý Tự Trọng, quận Thủ Đức để tham dự lớp “tập huấn chuyên trách hè, phụ trách thiếu nhi địa bàn dân cư năm 2014”.


Lớp tập huấn nhằm trang bị những kiến thức trong tổ chức sinh hoạt hè và phương pháp tập hợp thiếu nhi góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả việc tổ chức sinh hoạt hè cho thiếu nhi địa bàn dân cư. Tạo môi trường học tập, giao lưu kinh nghiệm hoạt động, trao đổi các mô hình – giải pháp hay giữa các đơn vị.