Triển lãm ảnh tại trường Đoàn Lý Tự Trọng

Nhằm tăng cường tuyên truyền giáo dục cán bộ, giáo viên, học viên và đoàn viên thanh niên; hưởng ứng hoạt động tuyên truyền về biển đảo, ngày 14/6/2013…

Nhằm tăng cường tuyên truyền giáo dục cán bộ, giáo viên, học viên và đoàn viên thanh niên; hưởng ứng hoạt động tuyên truyền về biển đảo, ngày 14/6/2013, Trường Đoàn Lý Tự Trọng tổ chức khai mạc triển lãm ảnh với 3 chủ đề: “Hồ Chí Minh – Học tâp suốt đời”; “Hoàng Sa và Trường Sa – Biển đảo Việt Nam”; “Thành phố Hồ Chí Minh – Những chặng đường lịch sử”. Triển lãm kéo dài từ ngày 14/6/2013 đến ngày 15/8/2013 cho học viên, đoàn viên, thanh thiếu nhi tham quan trong hè. Các đơn vị có nhu cầu liên hệ phòng Dịch vụ – Sự kiện trường Đoàn (ĐT: 37228766).

 

 

Đồng thời, sáng ngày 14/6/2013, trường Đoàn đã tổ chức báo cáo chuyên đề về Luật biển Việt Nam cho giáo viên, học viên các lớp, đoàn viên – thanh niên khu vực quận 2, quận 9, quận Thủ Đức.