Chiêu sinh lớp phương pháp tư duy sáng tạo, nghiên cứu khoa học và ứng dụng SPSS trong nghiên cứu

THÔNG BÁO

V/v CHIÊU SINH LỚP PHƯƠNG PHÁP TƯ DUY SÁNG TẠO,  NGHIÊN CỨU KHOA HỌC VÀ ỨNG DỤNG SPSS

TRONG NGHIÊN CỨU


Nhằm trang bị cho đoàn viên, thanh niên, sinh viên kiến thức và kỹ năng về phương pháp nghiên cứu khoa học, giúp đoàn viên, thanh niên phát huy niềm đam mê với việc tìm tòi khám phá và ứng dụng lý thuyết vào thực tiễn, trường Đoàn Lý Tự Trọng tổ chức khóa Đào tạo về Phương pháp Tư duy sáng tạo, Nghiên cứu khoa học và ứng dụng SPSS trong nghiên cứu như sau:

 I. ĐỐI TƯỢNG – THỜI GIAN – HÌNH THỨC – ĐỊA ĐIỂM:

1.  Đối tượng:

 – Đoàn viên, thanh niên, sinh viên các trường Đại học, cơ sở Đoàn trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh.

 2.  Thời gian – hình thức học:

– Học 02 ngày với lớp “Phương pháp nghiên cứu khoa học”;

Học 01 ngày với lớp “Tư duy sáng tạo”.

 3.  Địa điểm:

– Trường Đoàn Lý Tự Trọng – 03 Dân Chủ, Bình Thọ, Thủ Đức.

 II.- NỘI DUNG:

A. Chương trình “Phương pháp nghiên cứu khoa học”:

Nội dung:

– Tổng quan về nghiên cứu khoa học.

– Hình thành và làm sáng tỏ chủ đề nghiên cứu.

– Tổng quan lý thuyết- phát triển các giả thiết.

– Hiểu triết lý và các phương pháp nghiên cứu.

– Thiết kế nghiên cứu.

– Chọn mẫu.

– Sử dụng dữ liệu thứ cấp.

– Các phương pháp thu thập dữ liệu sơ cấp.

– Phân tích dữ liệu định lượng.

– Viết và trình bày bản báo cáo nghiên cứu.

B. Chương trình “Tư Duy sáng tạo”:

Nội dung:

– Khái quát về tư duy sáng tạo.

– Phương pháp rèn luyện tư duy sáng tạo.

– Các nguyên tắc trong tư duy sáng tạo.

– Phương pháp Động não.

– Phương pháp Bản đồ tư duy.

– Phương pháp tư duy 6 chiếc mũ.

III.  KINH PHÍ – THỜI GIAN ĐÀO TẠO:

A. Chương trình “Phương pháp nghiên cứu khoa học”:

Thời gian đào tạo:

Mỗi khóa học gồm 4 buổi.

Thời gian học: Thứ năm, thứ sáu (Ngày 05- 06/7/2012).

Mức học phí: 250.000 đồng.

B. Chương trình “Tư Duy sáng tạo”:

Thời gian đào tạo:

Mỗi khóa học gồm 2 buổi.

Thời gian học: Cả ngày thứ ba (10/7/2012).

Mức học phí: 150.000 đồng.

Ngoài ra, tuỳ điều kiện thực tế của đơn vị, các cơ sở Đoàn hỗ trợ thêm sinh hoạt phí: ăn, ở, đi lại, cho học viên trong những  ngày tham gia học.

IV. THỜI GIAN ĐĂNG KÝ:

Các cơ sở có cử cán bộ  tham gia khoá học lập danh sách (theo mẫu đính kèm) gửi về phòng Đào tạo (Đt 08. 37228778 – email: phongdaotao_truongdoan@yahoo.com.vn).

Học phí đóng về Tổ tài chính trường Đoàn Lý Tự Trọng  (số 03, Dân Chủ, Bình Thọ, Thủ Đức).

Trường Đoàn Lý Tự Trọng kính đề nghị các cơ sở Đoàn triển khai thông báo chiêu sinh, cử cán bộ tham gia khóa học.