Khai giảng lớp “Kỹ năng lãnh đạo, quản lý dành cho cán bộ Đoàn khóa 3 – năm 2016”

Sáng ngày 27/7, tại trường Đoàn Lý Tự Trọng đã tổ chức lễ khai giảng lớp “Kỹ năng lãnh đạo, quản lý dành cho cán bộ Đoàn khóa 3 – năm 2016”. Lớp học diễn ra trong 3 ngày từ ngày 27/7 – 29/7,  đến với lớp các bạn học viên được trang bị kiến thức kỹ năng lãnh đạo, quản lý và các kỹ năng thực hành xã hội từ nhiều giảng viên, giáo viên có kinh nghiệm thực tiễn trong trường:

  • Kỹ năng tư duy sáng tạo và giải quyết vấn đề.
  • Kỹ năng giao tiếp ứng xử của người cán bộ Đoàn.
  • Kỹ năng truyền thông trong các hoạt động và sự kiện của Đoàn.
  • Kỹ năng làm việc hiệu quả.
  • Kỹ năng tham mưu, phối hợp trong công tác Đoàn.
  • Kỹ năng quản trị xung đột và ra quyết định.
  • Kỹ năng vận động nguồn lực xã hội cho hoạt động Đoàn.
  • Kỹ năng quản trị nhân sự và nghệ thuật động viên.

Và qua đó cá bạn học viên được gặp gỡ, giao lưu trao đổi kinh nghiệm hoạt động tại cơ sở lẫn nhau.