Khai giảng lớp Trung cấp lý luận và nghiệp vụ

công tác thanh niên B66 năm học 2016 – 2017

Sáng ngày 29/9, tại trường Đoàn Lý Tự Trọng đã khai giảng lớp “Trung cấp lý luận và nghiệp vụ công tác thanh niên khoá B65 năm học 2016-2017”. Học viên tham gia lớp học được học tập, rèn luyện, tăng cường kiến thức và bản lĩnh chính trị để phục vụ tốt hơn cho công tác chuyên môn khi tham gia công tác tại cơ sở Đoàn và đồng thời tạo nguồn cán bộ cho các cơ sở Đoàn trong thời gian tới.

truong-doan-ly-tu-trong-lop-trung-cap-thanh-van-b66-00