Lớp tập huấn Phụ trách Thiếu nhi địa bàn dân cư năm 2020

Thực hiện Thông báo số 1415-KH/TĐTN-BTN ngày 29 tháng 5 năm 2020 của Ban Thường vụ Thành Đoàn về việc tổ chức lớp tập huấn Phụ trách thiếu nhi địa bàn dân cư, ngày 06 và 07 tháng 6 năm 2020 trường Đoàn Lý Tự Trọng đã phối hợp cùng Ban Thiếu nhi Thành Đoàn tổ chức lớp tập huấn Phụ trách thiếu nhi địa bàn dân cư năm 2020.

Đối tượng tham gia lớp tập huấn là Bí thư, Phó Bí thư Đoàn phường xã thị trấn và Chủ nhiệm, Phó Chủ nhiệm các câu lạc bộ Phụ trách thiếu nhi địa bàn dân cư các phường xã thị trấn trên toàn thành phố, với tổng số học viên của lớp là 500 học viên.

Đồng chí Trần Thu Hà – Phó Bí thư Thành Đoàn, Trưởng Ban Thiếu nhi Thành Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội thành phố phát biểu

 Trong hai ngày tập huấn, học viên đã được triển khai kế hoạch số 219-KH/TĐTN-BTN về Đoàn TNCS Hồ Chí Minh TP. Hồ Chí Minh tham gia thực hiện nhiệm vụ đại diện tiếng nói, nguyện vọng trẻ em giai đoạn 2020 – 2022; được quán triệt những hoạt động trọng tâm, những vấn đề cần lưu ý trong tổ chức hoạt động hè năm 2020. Đồng thời, học viên được trang bị những chuyên đề phục vụ cho công tác của Phụ trách thiếu nhi trên địa bàn dân cư, với các nội dung quan trọng và bổ ích như: “Hướng dẫn trẻ em tham gia sinh hoạt, học tập an toàn”, “Phương pháp tiếp cận, giúp đỡ trẻ em chia sẻ các vấn đề tinh thần hiệu quả” và tọa đàm “Giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động câu lạc bộ Phụ trách thiếu nhi địa bàn dân cư”. Bên cạnh đó, học viên được tham gia đêm giao lưu lửa trại nhằm tạo tinh thần giao lưu, học hỏi, tạo sự gắn kết giữa các thành viên trong lớp tập huấn.

Đồng chí Trần Thu Hà – Phó Bí thư Thành Đoàn, Trưởng Ban Thiếu nhi Thành Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội thành phố
và đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa – Phó Hiệu trưởng trường Đoàn Lý Tự Trọng chủ trì tọa đàm.

Đồng chí Trương Tấn Nghiệp – Phó Ban Thiếu nhi Thành Đoàn, Chánh Văn phòng Hội đồng Đội thành phố
đang quán triệt những hoạt động trọng tâm, những vấn đề cần lưu ý trong tổ chức hoạt động hè năm 2020.

 Ths. Vương Nguyên Toàn Thiện – Chuyên gia tâm lý bệnh viện Nhi đồng thành phố trình bày phương pháp tiếp cận,
giúp đỡ trẻ em chia sẻ các vấn đề tinh thần hiệu quả.

 

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa – Phó Hiệu trưởng Trường Đoàn Lý Tự Trọng chia sẻ phương pháp
hướng dẫn trẻ em tham gia sinh hoạt, học tập an toàn.

Đêm lửa trại lớp tập huấn phụ trách thiếu nhi địa bàn dân cư năm 2020 tại Trường Đoàn Lý Tự Trọng

 

Học viên làm việc nhóm và trình bày ý kiến trước lớp

Hoạt động giao lưu trong đêm lửa trại

Lớp tập huấn tuy chỉ diễn ra trong thời gian ngắn nhưng đã để lại nhiều ấn tượng và cung cấp được các kiến thức, hỗ trợ cho hoạt động công tác thiếu nhi cho học viên, giúp cho phong trào thiếu nhi địa bàn dân cư ngày càng phát triển hơn nữa. Đây cũng là dịp để Ban Thường vụ Thành Đoàn lắng nghe, hiểu rõ hơn hoạt động của cơ sở, góp phần có những định hướng hỗ trợ tốt hơn cho phong trào chung.

 Tin, ảnh: Lê Nghĩa