Trường Đoàn Lý Tự Trọng tiếp nhận nhân sự mới

     Sáng ngày 10/9/2018, trường Đoàn Lý Tự Trọng công bố 03 thông báo tiếp nhận nhân sự mới trúng tuyển trong đợt phỏng vấn tuyển dụng ngày 27/8/2018, cụ thể như sau:

1. Đồng chí Nguyễn Văn Ý, sinh năm 1982, trình độ chuyên môn Thạc sĩ Triết học, về công tác tại phòng Đào tạo.

2. Đồng chí Trần Hửu Tính, sinh năm 1993, trình độ chuyên môn Cử nhân sư phạm, về công tác tại phòng Hợp tác phát triển.

3. Đồng chí Trịnh Thị Thương, sinh năm 1995, trình độ chuyên môn Kỹ sư Công nghệ kỹ thuật môi trường, về công tác tại phòng Hợp tác phát triển.

     Ban Giám hiệu và tập thể cán bộ, giáo viên, công nhân viên trường Đoàn Lý Tự Trọng rất mong các đồng chí sẽ nhanh chóng tiếp cận công việc, gắn bó và có những đóng góp vào sự phát triển của nhà trường.