Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác tổ chức xây dựng Đoàn năm 2016

Sáng ngày 7/10, tại trường Đoàn Lý Tự Trọng đã tổ chức lớp “Bồi dưỡng nghiệp vụ công tác tổ chức xây dựng Đoàn năm 2016”. Lớp bồi dưỡng diễn ra với sự tham dự của hơn 150 đồng chí là cán bộ khối phong trào cơ quan chuyên trách Thành Đoàn; là Thường trực và Ủy viên Ban Thường vụ phụ trách công tác tổ chức xây dựng Đoàn tại các quận, huyện Đoàn và tương đương, Đoàn cơ sở trực thuộc Thành Đoàn; là đồng chí được quy hoạch chức danh phụ trách công tác tổ chức xây dựng Đoàn tại các quận, huyện Đoàn và tương đương, Đoàn cơ sở trực thuộc Thành Đoàn.

Lớp bồi dưỡng nhầm trang bị, bồi dưỡng, cập nhật các chỉ đạo mới, các kiến thức, nghiệp vụ và kỹ năng cần thiết cho đội ngũ cán bộ phụ trách công tác tổ chức xây dựng Đoàn của các Quận, Huyện Đoàn và tương đương, Đoàn cơ sở trực thuộc Thành Đoàn. Cũng như tạo môi trường giao lưu, trao đổi, học hỏi kinh nghiệm trong đội ngũ cán bộ Đoàn.