Chiêu sinh lớp Đào tạo chức danh Tổng phụ trách Đội trường học – Khóa D25

I. ĐỐI TƯỢNG – TIÊU CHUẨN:

Đối tượng:

– Tổng phụ trách Đội (hoặc phó Tổng phụ trách Đội, dự nguồn tổng phụ trách Đội) chưa qua lớp đào tạo chức danh Tổng phụ trách Đội.

– Sinh viên các trường đại học, cao đẳng yêu thích công tác Đội.

– Cán bộ Đoàn phụ trách công tác thiếu nhi tại các cơ sở Đoàn, cán bộ các nhà Thiếu nhi.

Tiêu chuẩn:

– Đã tốt nghiệp trung học phổ thông.

– Được đơn vị cử đi học.

II. THỜI GIAN – ĐỊA ĐIỂM – SỐ LƯỢNG – HÌNH THỨC HỌC :

Thời gian: 9 tháng, dự kiến khai giảng vào tháng 04 năm 2017..

Địa điểm: trường Đoàn Lý Tự Trọng, số 03, đường Dân Chủ, phường Bình Thọ, quận Thủ Đức.

Số lượng: Tối đa 80 học viên/ lớp

Hình thức họcVừa học vừa làm (cả ngày thứ ba và thứ tư hàng tuần).

III. CHƯƠNG TRÌNH HỌC – THỦ TỤC ĐĂNG KÝ – KINH PHÍ:

1/ Chương trình đào tạo: gồm 03 phần:

– Những vấn đề chung về lý luận, công tác thanh thiếu nhi:    60 tiết

– Nghiệp vụ kỹ năng công tác thiếu nhi:                                  480 tiết

– Thực tập chuyên môn và thực hiện khóa luận tốt nghiệp:     60 tiết

Công nhận: Học viên đủ điều kiện tốt nghiệp theo quy định sẽ được trường Đoàn cấp bằng tốt nghiệp chương trình đào tạo chức danh Tổng phụ trách Đội (hệ vừa làm vừa học).

2/Thủ tục đăng ký:

Hồ sơ đăng ký:

Phiếu dự tuyển theo mẫu của Trường Đoàn Lý Tự Trọng. (Tải về tại đây)

01 bản sao một trong các văn bằng sau: bằng tốt nghiệp đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp, trung học chính trị, trung học phổ thông hoặc bổ túc văn hóa (có công chứng).

02 tấm hình 3×4 (ghi đầy đủ họ, tên, ngày, tháng, năm sinh).

Địa điểm và thời gian nộp hồ sơ:

– Thời gian nộp hồ sơ: Từ ngày ra thông báo đến ngày 28/3/2017.

– Địa điểm: Phòng Đào tạo, trường Đoàn Lý Tự Trọng, số 03, đường Dân Chủ, phường Bình Thọ, quận Thủ Đức.

– Điện thoại liên lạc: 08.37228778

– Email: phongdaotao_truongdoan@yahoo.com.vn

Trường Đoàn Lý Tự Trọng sẽ thẩm định hồ sơ và thông tin kết quả cho người dự tuyển.

3/Kinh phí:

– Trường Đoàn Lý Tự Trọng chịu trách nhiệm toàn bộ kinh phí khóa học.

– Đơn vị cử cán bộ đi học hỗ trợ chi phí học tập 2.000.000đ (Hai triệu đồng), bao gồm tiền tài liệu, vật dụng học tập và chi phí đi thực tế. Ngoài ra, tùy vào tình hình thực tế, đơn vị cử cán bộ đi học xem xét hỗ trợ các chi phí khác: ở, ăn, đi lại…

Trường Đoàn Lý Tự Trọng rất mong lãnh đạo các đơn vị, Ban Thường vụ Đoàn và Hội đồng Đội các quận, huyện triển khai thực hiện theo nội dung thông báo.