Tập huấn Ban chỉ huy liện Đội toàn Thành

khối tiểu học năm học 2016 – 2017

Sáng ngày 30/9, tại trường Đoàn Lý Tự Trọng diễn ra khai giảng lớp tập huấn “Ban chỉ huy Liên Đội toàn Thành khối tiểu học năm học 2016 – 2017”. Hơn 400 học viên là các em Liên đội trưởng, Liên đội phó của các Liên đội tại các trường tiểu học trên địa bàn thành phố đã về tham dự nội dung tập huấn theo hình thức tập trung 3 ngày tại trường Đoàn Lý Tự Trọng. 

Ngoài những nội dung tập huấn chung như: hướng dẫn thực hiện chương trình hoạt động Đội năm học 2016 – 2017, Nghi thức Đội, nghi lễ Đội, trống Đội, vai trò tự quản của Ban Chỉ huy Đội, chương trình rèn luyện đội viên, cách tổ chức thực hiện công trình Măng non… Các em còn được rèn luyện thực hành các kỹ năng phù hợp với lứa tuổi như trò chơi, lửa trại, múa tập thể, dân vũ… Đây có thể nói là lớp tập huấn nhỏ tuổi nhất trong các đối tượng học viên của trường Đoàn Lý Tự Trọng.