Trường Đoàn Lý Tự Trọng tổ chức Hội nghị công tác phối hợp chương trình đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn năm 2021

Nhằm tạo sự chủ động và thống nhất trong quá trình tổ chức hoạt động tập huấn, bồi dưỡng; sáng 14/01/2021, Trường Đoàn Lý Tự Trọng đã tổ chức tổ chức Hội nghị công tác phối hợp chương trình đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn năm 2021. Hội nghị có sự tham dự của đồng chí Trương Minh Tước Nguyên – Phó Bí thư Thành Đoàn cùng các đồng chí đại diện lãnh đạo các Ban, Văn phòng Thành Đoàn; đồng chí Huỳnh Ngô Tịnh – Hiệu trưởng Trường Đoàn Lý Tự Trọng cùng các đồng chí trong Ban Giám hiệu nhà trường và các thầy cô đại diện trưởng, phó các khoa, phòng.

Hội nghị đã tập trung thảo luận nhiều nội dung quan trọng, làm cơ sở cho quá trình triển khai hoạt động tập huấn, bồi dưỡng trong năm 2021 như: Việc thực hiện quy trình tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng theo Thông báo số 1287-TB/TĐTN-BTC; phương án tổ chức chương trình đào tạo, bồi dưỡng từng quý trong năm; thông báo định mức giá phục vụ công tác tổ chức các chương trình bồi dưỡng, tập huấn năm 2021; quy định thù lao tiết dạy thêm cho giáo viên, cán bộ nhà trường và thù lao mời giảng viên, báo cáo viên…

Đại biểu tham gia phát biểu, thảo luận tại Hội nghị
Đại biểu tham gia phát biểu, thảo luận tại Hội nghị
Đại biểu tham gia phát biểu, thảo luận tại Hội nghị

Ghi nhận, tiếp thu các ý kiến phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Huỳnh Ngô Tịnh, Hiệu trưởng Trường Đoàn Lý Tự Trọng đã trao đổi, phản hồi, thông tin đến các Ban, Văn phòng Thành Đoàn về những nội dung về chuyên môn và cơ chế trong phối hợp, một số vấn đề về tài chính…

Kết luận Hội nghị, đồng chí Trương Minh Tước Nguyên, Phó Bí thư Thành Đoàn đã chốt lại những chủ trương, định hướng trong công tác tổ chức tập huấn, bồi dưỡng: Về cơ chế phân công, thống nhất giữa các Ban, Văn phòng và Trường Đoàn trong tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng; cơ chế các Ban, Văn phòng góp ý, tham gia bổ sung đóng góp về chuyên môn cho các nội dung giảng dạy, chuyên đề; việc tham dự các hoạt động cấp Thành của giáo viên; Phối hợp thực hiện Thông báo danh sách Báo cáo viên; các Ban, Văn phòng Thành Đoàn tiếp tục rà soát, thống nhất các nội dung tập huấn, bồi dưỡng cụ thể về nội dung, thời gian, địa điểm…

Đ/c Trương Minh Tước Nguyên – Phó Bí thư Thành Đoàn phát biểu tại Hội nghị

Hội nghị đã tạo tiền đề, cơ sở khoa học và cụ thể cho việc triển khai Chương trình công tác năm trong việc tổ chức các hoạt động tập huấn, bồi dưỡng của Trường Đoàn Lý Tự Trọng trong năm mới 2021.

Tin, ảnh: Hồng Nhung