Mời tham gia viết bài Tọa đàm “Giải pháp triển khai Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ XI nhiệm kỳ 2022 – 2027”

Thực hiện tuyên truyền Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ XI nhiệm kỳ 2022 – 2027 đến đoàn viên thanh niên đồng thời tạo diễn đàn để cán bộ Đoàn, đoàn viên, thanh niên, cán bộ, giáo viên nghiên cứu, trao đổi các giải pháp, mô hình hay trong việc tổ chức triển khai và thực hiện Nghị quyết Đại hội; ngày 16 tháng 11 năm 2022, Trường Đoàn Lý Tự Trọng sẽ tổ chức tọa đàm “Giải pháp triển khai Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ XI nhiệm kỳ 2022 – 2027”. Trân trọng kính mời các đồng chí cán bộ Đoàn viết bài tham gia tọa đàm với những chủ đề trọng tâm sau:

  1. Phương pháp nghiên cứu, hệ thống nội dung Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ XI nhiệm kỳ 2022 – 2027
  2. Ứng dụng công nghệ thông tin trong trình bày Nghị quyết Đại hội Đoàn, thuận lợi và khó khăn.
  3. Phương pháp tổ chức triển khai Nghị quyết Đại hội Đoàn phù hợp cho từng khu vực đối tượng.
  4. Trao đổi, chia sẻ các mô hình, giải pháp trong việc triển khai và thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ XI nhiệm kỳ 2022 – 2027.
  5. Công tác phối hợp, chỉ đạo của các cấp bộ Đoàn trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Thành phố  Hồ Chí Minh lần thứ XI nhiệm kỳ 2022 – 2027.

Mọi sự đóng góp bài viết hiến kế những ý tưởng, nội dung, giải pháp hay vui lòng gửi về theo địa chỉ hộp thư điện tử ngocquyen@truongdoan.edu.vn trước ngày 10/11/2022 hoặc liên hệ đồng chí Phạm Ngọc Quyên – Phó Trưởng khoa Kỹ năng Trường Đoàn Lý Tự Trọng (Điện thoại: 0913 127 396).

Trân trọng!

Tin: Lê Nghĩa