Chiêu sinh lớp cử nhân Cao Đẳng GDCD – CTĐ

Nhằm đào tạo, chuẩn hóa và trang bị kiến thức cho đội ngũ cán bộ phụ trách công tác Đội và phong trào thiếu nhi thành phố, qua đó tạo nguồn cán bộ vững về chuyên môn, chính trị, đáp ứng yêu cầu của công tác Đội và phong trào thiếu nhi Thành phố trong thời gian tới, Ban Thường vụ Thành Đoàn phối hợp với Ban Giám hiệu Trường Đại học Sài Gòn

 

     ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

       BCH TP. HỒ CHÍ MINH       

***                                       TP. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 12 năm 2011 Số: 537/TB-ĐTN

 

 

THÔNG BÁO

V/v chiêu sinh Lớp đào tạo Cử nhân Cao đẳng

chuyên ngành Giáo dục Công dân – Công tác Đội

(Hệ vừa làm vừa học)

 

Nhằm đào tạo, chuẩn hóa và trang bị kiến thức cho đội ngũ cán bộ phụ trách công tác Đội và phong trào thiếu nhi thành phố, qua đó tạo nguồn cán bộ vững về chuyên môn, chính trị, đáp ứng yêu cầu của công tác Đội và phong trào thiếu nhi Thành phố trong thời gian tới, Ban Thường vụ Thành Đoàn phối hợp với Ban Giám hiệu Trường Đại học Sài Gòn chiêu sinh đào tạo Lớp Cử nhân Cao đẳng sư phạm chuyên ngành Giáo dục Công dân – Công tác Đội với các nội dung cụ thể như sau:

I. ĐỐI TƯỢNG – TIÊU CHUẨN:

 

1. Đối tượng:

Cán bộ Đoàn – Hội – Đội các cấp, đoàn viên, thanh niên khu vực quận – huyện Đoàn yêu thích công tác và có nguyện vọng gắn bó với công tác Đội.

– Tổng phụ trách Đội đang đương nhiệm hoặc cán bộ Đoàn – Hội – Đội được quy hoạch chức danh Tổng phụ trách Đội tại các quận – huyện Đoàn có nhu cầu được chuẩn hóa, trang bị các kiến thức, nghiệp vụ của công tác Đội và chuyên ngành sư phạm.

– Học sinh tốt nghiệp trung học phổ thông có nguyện vọng tham gia công tác Đội trong trường học và công tác trong ngành sư phạm sau khi thôi làm công tác Đội.

2. Tiêu chuẩn:

– Tốt nghiệp Trung học phổ thông.

– Có đủ sức khỏe để theo học.

– Đối với các thí sinh do đơn vị cử đi học thì phải có văn bản giới thiệu có ý kiến đồng thuận của cấp ủy đơn vị.

II. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH HỌC:

– Theo quy định của Bộ Giáo dục và Đạo tạo.

– Học viên tham gia học tập, kiểm tra đầy đủ, thi hết môn, thi tốt nghiệp đạt từ trung bình trở lên sẽ được cấp bằng tốt nghiệp Cử nhân Cao đẳng hệ vừa làm vừa học do Trường Đại học Sài Gòn cấp, ngoài ra sinh viên tốt nghiệp sẽ được cấp thêm bằng tốt nghiệp lớp đào tạo chức danh Tổng phụ trách Đội do Trường Đoàn Lý Tự Trọng cấp.

III. TỔ CHỨC KHÓA HỌC:

1. Thời gian, địa điểm và hình thức học:

– Thời gian học: 3,5 năm (08 học kỳ).

– Địa điểm học: Trường Đoàn Lý Tự Trọng, số 03, đường Dân Chủ, phường Bình Thọ, quận Thủ Đức.

– Hình thức học: Học tại chức (học vào Thứ bảy và Chủ nhật hàng tuần. Bên cạnh đó, mỗi năm học tập trung thêm 01 đợt vào dịp hè).

2. Học phí tham gia khóa học:

Mức học phí toàn khóa cho 01 sinh viên (không kể lệ phí ôn tập, thi tuyển sinh, thi tốt nghiệp): 16.800.000 đồng, đóng làm 08 đợt vào đầu mỗi học kỳ, mỗi đợt đóng 2.100.000 đồng. Lưu ý: Ban Thường vụ Thành Đoàn sẽ đề xuất Ban Thường vụ Thành ủy hỗ trợ 50% học phí đối với các học viên có thành tích học tập khá, giỏi của khóa học.

– Lệ phí đăng ký dự thi và lệ phí thi tuyển sinh: 400.000 đồng/thí sinh

– Lệ phí ôn tập: 400.000 đồng/thí sinh

3. Thủ tục đăng ký dự thi:

a. Hồ sơ đăng ký:

* Đối với học viên gồm có:

– Mỗi thí sinh dự thi làm một bộ hồ sơ theo mẫu của Bộ Giáo dục và Đào tạo, phát hành tại Phòng Đào tạo – Trường Đại học Sài Gòn hoặc tại Trường Đoàn Lý Tự Trọng, Số 05 Đinh Tiên Hoàng, Quận 1, từ ngày 23/12/2011.

* Lưu ý: Hồ sơ nộp là bản photocopy nên không trả lại cho thí sinh khi không trúng tuyển hoặc khi sinh viên đã tốt nghiệp.

* Đối với cấp bộ Đoàn giới thiệu gồm có:

– Công văn giới thiệu cán bộ đi học (có xác nhận của Cấp ủy đơn vị).

– Toàn bộ hồ sơ học viên quy định tại phần a mục này.

b. Địa điểm và thời gian nộp hồ sơ:

– Địa điểm: Thí sinh có thể nộp hồ sơ dự thi tại 02 địa điểm sau:

+ Phòng Đào tạo Trường Đại học Sài Gòn – Số 273 An Dương Vương, Phường 3, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh.

+ Phòng đào tạo Trường Đoàn Lý Tự Trọng – Số 05, Đinh Tiên Hoàng, Phường Đa Kao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.

– Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Bắt đầu từ ngày 24/12/2011 đến ngày 24/02/2012.

* Lưu ý: Khi nộp hồ sơ, thí sinh sẽ đóng các kinh phí để chuẩn bị cho phần dự thi gồm: Lệ phí đăng ký dự thi và lệ phí thi tuyển, lệ phí ôn tập.

c. Ôn tập và dự tuyển:

– Ôn tập: Từ ngày 03/03/2012 đến 25/03/2012.

– Môn thi: Văn học, Lịch sử, Địa lý.

– Ngày thi tuyển: 14, 15/04/2012.

– Địa điểm thi: Trường Đại học Sài Gòn – Số 273 An Dương Vương, Phường 3, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh.

Ban Thường vụ Thành Đoàn phân công Ban Giám hiệu Trường Đoàn Lý Tự Trọng có trách nhiệm phối hợp với Phòng Đào tạo – Trường Đại học Sài Gòn trong việc tiếp nhận hồ sơ dự thi và tổ chức ôn thi theo đúng tiến độ. Đây là lớp đào tạo quan trọng nhằm chuẩn hóa đội ngũ phụ trách Đội thành phố và tạo nguồn cán bộ làm công tác thiếu nhi, Ban Thường vụ Thành Đoàn đề nghị Ban Thường vụ các Quận-Huyện Đoàn và tương đương, Đoàn cơ sở trực thuộc Thành Đoàn khẩn trương tổ chức triển khai đến các đối tượng theo yêu cầu của thông báo.

TM BAN THƯỜNG VỤ THÀNH ĐOÀN

PHÓ BÍ THƯ

(đã ký)

Nguyễn Mạnh Cường