Sinh hoạt câu lạc bộ Tiếp lửa tháng 5 năm 2020

Chiều ngày 18/5/2020, câu lạc bộ Tiếp Lửa Trường Đoàn Lý Tự Trọng đã tổ chức buổi sinh hoạt định kỳ với chuyên đề “Quy trình thực hiện khóa luận” của các lớp đào tạo tại trường Đoàn Lý Tự Trọng.

Ban Chủ nhiệm CLB đề xuất mô hình hóa quy trình thực hiện khóa luận

Buổi sinh hoạt diễn ra sôi nổi với nhiều ý kiến thảo luận nhằm phát huy các nội dung hiệu quả trong công tác thực hiện khóa luận tại nhà trường thời gian vừa qua và đề xuất các giải pháp tham mưu cho Ban Giám hiệu Trường Đoàn trong thời gian sắp tới liên quan đến công tác này.

 Thành viên CLB nghiên cứu tài liệu và thảo luận các nội dung của quy trình

Tin, ảnh: Xuân Vũ