Kiểm tra công tác đảm bảo an toàn Phòng cháy chữa cháy tại Trường Đoàn Lý Tự Trọng

Với mục tiêu nâng cao hiệu quả công tác quản lý Nhà nước về PCCC và CNCH góp phần ngăn chặn, đẩy lùi, tiến tới chấm dứt các vụ cháy xảy ra gây hậu quả nghiêm trọng do nguyên nhân chủ quan gây ra, ngày 31/10/2023 Trường Đoàn Lý Tự Trọng đã tiến hành đã kiểm tra công tác đảm bảo an toàn về phòng cháy chữa cháy đối với các khoa, phòng, đơn vị đối tác. Tham gia đoàn kiểm tra có đồng chí Dương Trọng Phúc – Phó Hiệu Trưởng, đồng chí Đoàn Minh Hậu – Trưởng phòng Tài chính Quản trị, đồng chí Nguyễn Thị Thanh Thuý – Phó Trưởng phòng Hành chính – Tổ chức và các đồng chí trong Đội Phòng cháy chữa cháy cơ sở. Qua kiểm tra, các đơn vị đã nghiêm chỉnh chấp hành và đảm bảo an toàn công tác phòng cháy chữa cháy, nhưng cũng có một số đơn vị chưa đáp ứng đầy đủ công tác đảm bảo an toàn Phòng cháy chữa cháy. Đoàn kiểm tra đã nhắc nhở đơn vị khắc phục các thiếu sót về đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy. Qua công tác kiểm tra đã góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các đơn vị về công tác bảo đảm an toàn Phòng cháy chữa cháy, từ đó góp phần hạn chế thấp nhất nguy cơ xảy ra cháy, nổ và thiệt hại do cháy, nổ gây ra.

Tin: Quang Long;Ảnh: Lê Nghĩa