Chương trình Bồi dưỡng nghiệp vụ, kỹ năng dành cho Bí thư, Phó Bí thư chi đoàn giáo viên các trường Mầm non, Tiểu học, Trung học cơ sở năm học 2023 – 2024

Nhằm thực hiện chương trình công tác Đoàn và phong trào Thanh thiếu nhi Thành phố năm 2023, tạo môi trường rèn luyện, trao đổi, học tập bổ sung và nâng cao kiến thức, kỹ năng nghiệp vụ; trang bị cho các đồng chí Bí thư, Phó Bí thư Chi đoàn Giáo viên các trường Mầm non, Tiểu học, Trung học cơ sở trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh, các đồng chí là Ủy viên Ban Chấp hành hoặc Đoàn viên dự nguồn Bí thư, Phó Bí thư Chi đoàn Giáo viên chưa từng tham gia lớp bồi dưỡng.

Ngày 04/11/2023, Trường Đoàn Lý Tự Trọng tổ chức Chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ, kỹ năng dành cho Bí thư, Phó Bí thư Chi Đoàn Giáo viên các trường Mầm non, Tiểu học, Trung học cơ sở năm học 2023 – 2024 thông qua hình thức trực tuyến với sự tham gia của hơn 130 học viên. Sau khi Khai mạc chương trình và học tập 2 chuyên đề, các học viên đã có thêm môi trường giao lưu trong đội ngũ cán bộ Cán bộ Đoàn khu vực trường mầm non, Tiểu học, Trung học cơ sở, góp phần trau dồi, nâng cao kiến thức và kỹ năng của một cán bộ Đoàn.

Tin – Ảnh: Mỹ Tiên