Trường Đoàn Lý Tự Trọng tổ chức thông qua bài giảng mới của Giáo viên

Ngày 27 và 28 tháng 9 năm 2022, Trường Đoàn Lý Tự Trọng tổ chức thông qua bài giảng mới quý 3 năm 2022 của giáo viên.

Thông qua bài giảng là hoạt động được tổ chức thường xuyên chặt chẽ từ việc phân công giáo viên hướng dẫn chuyên môn, góp ý nội dung cấp khoa và báo cáo trước Hội đồng Khoa học cấp trường. Trong đợt thông qua bài giảng quý 3 năm 2022 có 12 giáo viên thực hiện với các nội dung: Kỹ năng giao tiếp, ứng xử của cán bộ Đoàn; Kỹ năng làm việc nhóm của cán bộ Đoàn; Lịch sử Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và phong trào Thanh niên; Công tác cán bộ của Đoàn; Xây dựng giáo án giảng dạy tiết sinh hoạt Đội; Dư luận xã hội và phương pháp nắm bắt, định hướng cho Đoàn viên, Thanh niên; Những vấn đề cơ bản về tâm lý Thanh niên; Lễ Chào cờ; Kỹ năng tổ chức hội thi; Công tác phát triển Đoàn viên; Trò chơi lớn.

Tin – Ảnh: Hồng Long