“Con đường của Thanh niên chỉ là con đường cách mạng, không thể có con đường nào khác” và hành động cách mạng của Thanh niên trong giai đoạn hiện nay

     Ngày 21/11/1931, tại Khám lớn Sài Gòn, đứng trước bàn máy chém, người anh hùng Lý Tự Trọng đã bình thản, hiên ngang như đã làm xong nhiệm vụ vinh quang mà Tổ quốc giao cho mình. Trước lúc ra đi, anh đã để lại một câu nói mà đến ngày nay Lịch sử vẫn còn ghi lại: “Tôi hành động không phải là không suy nghĩ. Tôi hiểu việc tôi làm. Tôi làm vì mục đích cách mạng. Tôi chưa đến tuổi thành niên thật, nhưng tôi đủ trí khôn để hiểu rằng con đường của thanh niên chỉ là con đường cách mạng, không thể có con đường nào khác”.

     Câu nói ấy đã được ghi vào năm tháng, khắc vào đá tại nhiều công viên, trường học khác nhau, và được xem như bản tuyên ngôn đanh thép của nhiều thế hệ thanh niên tại Việt Nam. Thanh niên Việt Nam, dám tình nguyện đi bất kỳ nơi đâu, làm bất cứ điều gì, khi Đảng cần, cách mạng yêu cầu, dám xả thân, chịu hy sinh gian khổ hy sinh để hoàn thành nhiệm vụ nhân dân đã tin tưởng, giao phó. Một thế hệ thanh niên đã trải nghiệm qua máu lửa, và trưởng thành trong gian khổ, thế hệ thanh niên ấy tự nhận thức trách nhiệm, nghĩa vụ của bản thân đối với Tổ quốc thiêng liêng đến mức nào.

     Ngày nay, đất nước đang bước vào cuộc cách mạng 4.0. Về tính chất, quy mô, bản chất của cuộc cách mạng này khác hoàn toàn với nhiệm vụ của cuộc cách mạng đầu thế kỉ XX, thời kì anh hùng Lý Tự Trọng đã sống.

     Có thể thấy, nếu cuộc cách mạng lần trước là để giành độc lập Tổ quốc, thì cuộc đấu tranh lần này là giữ gìn, bảo vệ Tổ quốc, chúng ta tiến hành xây dựng và phát huy các giá trị truyền thống dân tộc, đồng thời phá tan mọi âm mưu, thủ đoạn gây ra sự mất đoàn kết dân tộc, gây chia rẽ làm ảnh hưởng rất lớn đến vai trò, sự lãnh đạo xuyên suốt của Đảng Cộng Sản Việt Nam, Nếu kẻ thù thế kỉ XX là đế quốc, thực dân, phong kiến, những kẻ thù cụ thể thì ở thế kỉ XXI, kẻ thù nằm trong bản thân từng cán bộ, đó là những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ. Hơn bao giờ hết, vai trò của tổ chức Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh phải giáo dục, định hướng cho thanh niên ngay khi còn ngồi trên ghế nhà trường, thậm chí là ở các lớp nhỏ nhất, tiểu học, trung học cơ sở thông qua các tiết ngoài giờ lên lớp, sinh hoạt Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh.

     Ở đây, tôi muốn nói đến tính định hướng chính trị, giáo dục chính trị – tư tưởng, một trong những điểm quan trọng trong công tác giáo dục của Đoàn. Nếu định hướng, nắm bắt tốt tư tưởng đúng đắn cho thanh niên, Đoàn đã góp phần xây dựng một lực lượng hùng hậu, đội dự bị đáng tin cậy, “cánh tay phải” nối dài của Đảng, người kế tục xứng đáng các truyền thống cách mạng của dân tộc, còn nếu chậm nắm bắt, thiếu quan tâm, định hướng tư tưởng của thanh niên, thì chúng ta sẽ mất đi nguồn năng lượng quý giá này của xã hội.

     Noi gương tấm gương anh Lý Tự Trọng, bằng thực tiễn tại cơ sở, xin đề xuất một số giải pháp cụ thể giúp thanh niên xây dựng bản lĩnh, tinh thần cách mạng trong thời kỳ mới. Cụ thể như sau:

     Một là, đẩy mạnh phong trào “Tôi yêu Tổ quốc tôi” của Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam phát động. Theo đồng chí Lê Quốc Phong, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam thì: “phong trào “Tôi yêu Tổ quốc tôi” đã khơi dậy lòng yêu nước vốn có của thanh niên, thôi thúc hội viên, thanh niên xác định trách nhiệm của bản thân đối với gia đình, xã hội và Tổ quốc, ra sức học tập, lao động, cống hiến, góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.

     Hai là, đẩy mạnh việc thực hiện các vườn ươm công nghệ, những cuộc thi khởi nghiệp dựa trên nền tảng công nghệ thông tin, sáng tạo khoa học kỹ thuật,… nhằm giúp khích lệ thanh niên tiếp cận tri thức khoa học công nghệ và đẩy mạnh các hoạt động sáng tạo, mang lại kết quả tích cực. Từ thực tế ngày nay, nhu cầu của thanh niên, muốn khởi sự doanh nghiệp, làm giàu một cách chính đáng. Thực tế đã có nhiều chương trình được triển khai như: Ngày hội Startup Wheel hàng năm; Sinh viên nghiên cứu khoa học Eureka; Diễn đàn sinh viên khoa học quốc tế…. Chúng ta nhận thấy tiềm năng của thanh niên trong việc làm chủ công nghệ thông tin là rất lớn. Rất nhiều công trình, phần việc của thanh niên đã ứng dụng thành công những thành quả do việc ứng dụng công nghệ thông tin mang lại.

     Ba là, tổ chức Đoàn đã triển khai ứng dụng công nghệ thông tin vào các hoạt động, từ tuyên truyền, phổ biến, giáo dục chính sách của Đảng, Nhà nước, pháp luật tới đông đảo đoàn viên, thanh niên tới tổ chức các phong trào, các hoạt động của thanh niên. Nhưng cần phải định hướng hoạt động, đánh giá, phân tích kết quả. Đặc biệt, với chức năng chính của Đoàn, Đoàn là trường học xã hội chủ nghĩa của thanh niên Việt Nam, do đó phương thức giáo dục của Đoàn trong thời gian gần đây, cũng như tiếp tục trong thời gian tới, cần chú trọng đổi mới theo phương pháp, phương thức ứng dụng công nghệ thông tin trong tổ chức các hội nghị, cuộc thi trực tuyến, giao lưu trực tuyến, những thông tin định hướng, chia sẻ, trao đổi qua Internet giữa Đoàn với thanh niên, thanh niên nghĩ gì về tổ chức Đoàn cũng như họ sẽ làm gì để xây dựng tổ chức Đoàn ngày càng vững mạnh hơn. Trong phong trào, khi được ứng dụng với công nghệ thông tin, sẽ xuất hiện nhiều nhóm, câu lạc bộ, sinh hoạt thường xuyên hơn, định kỳ hơn,… tạo màu sắc riêng cho từng phong trào. Từ đó, tổ chức Đoàn định hướng thanh niên sinh hoạt nội dung như thế nào để phù hợp với quan điểm của Đảng, Nhà nước. Và cái quan trọng, là phải đặt thanh niên là trung tâm vấn đề cần giải quyết, cần kiên trì, cứng rắn, vững chắc về mặt tư tưởng nhưng mềm dẻo trong phương pháp, cách làm, không tùy tiện áp dụng chỉ một phương pháp nhưng đối với nhiều đối tượng thanh niên khác nhau, như thanh niên trí thức, thanh niên học sinh, sinh viên, thanh niên của các tín đồ tôn giáo, đồng bào thiểu số,…

     Bốn là, cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 đã tạo môi trường lành mạnh để khích lệ ý tưởng sáng tạo của Đoàn viên, thanh niên trong lao động, học tập, nghiên cứu khoa học để sáng tạo ra cái mới, ứng dụng vào thực tiễn mang lại giá trị cao về mặt kinh tế. Nhiều sản phẩm sáng tạo của thanh niên đạt giải cao trong hội thi cấp toàn quốc được hỗ trợ sản xuất, đưa vào ứng dụng trong thực tiễn. Ngày 1/1/2018, Hệ tri thức Việt số hóa đã chính thức khởi động với mục tiêu Chia sẻ tri thức – Cổ vũ sáng tạo – Kết nối cộng đồng – Vì tương lai Việt Nam hứa hẹn sẽ tạo ra một hệ sinh thái toàn diện để tất cả mọi người, nhất là thế hệ trẻ sáng tạo, phát triển các công nghệ tiên tiến trên nền tảng dữ liệu lớn, Iot, trí thông minh nhân tạo,… Đây chính là nền tảng kiến tạo những cơ hội lớn, thực tiễn cho phong trào khởi nghiệp đổi mới sáng tạo của thanh niên. Tổ chức Đoàn cần chủ động tuyên truyền, vận động đoàn viên, thanh niên tham gia xây dựng hệ thống và khai thác hệ tri thức để phổ biến tri thức tới mọi người dân một cách thuận tiện, hiệu quả, đơn giản. Cần xây dựng một đội hình chuyên cho vấn đề này, trong đội hình chung của chương trình “Trí thức trẻ tình nguyện TP. Hồ Chí Minh” hàng năm.

     Trong thời đại mới, thanh niên đã sẵn sàng tiến quân vào khoa học, làm chủ khoa học công nghệ, nắm chắc đỉnh cao tri thức nhân loại. Mục tiêu, đích đến của sự nghiệp cách mạng còn dài, đoàn viên, thanh niên không ngại gian khổ, quyết đem tất cả trí tuệ, lực lượng, sức khỏe của mình, nguyện hiến dâng cho sự nghiệp cách mạng, con đường cách mạng mà Đảng, dân tộc đã lựa chọn. Tinh thần cách mạng ngày nay phải gắn chặt với tinh thần vì cộng đồng, giúp đỡ cộng đồng. Tuy nhiên, bên cạnh những phong trào mang tính chất truyền thống, như Mùa hè xanh, Hoa phượng đỏ, Kỳ nghỉ hồng,… vẫn còn cần lắm những phong trào mang tính chất đổi mới, ứng dụng công nghệ thông tin vào việc xây dựng phong trào hành động cách mạng của thanh niên trong tình hình mới. Với tinh thần mới, khí thế mới, tin chắc rằng sự nghiệp cách mạng của thanh niên Việt Nam sẽ chắc chắn thành công.

Phạm Đình Hưng

Bí thư Chi đoàn giáo viên

Trường THCS Nguyễn Huệ, Quận 4, TP. Hồ Chí Minh

Học viên lớp Trung cấp Công tác Thanh niên (khóa B70)