Thông báo – Mở lớp “Kỹ năng hoạt động Đội năm 2015”

Nhằm trang bị kỹ năng hoạt động Đội cho đội ngũ phụ trách Đội thành phố đáp ứng được yêu cầu tổ chức hoạt động Đội TNTP tại cơ sở…

Mẫu đăng ký. (tải tại đây)

ky nang doi-02 ky nang doi-01