Công tác thiếu nhi là lao động khoa học và nghệ thuật

Đáp ứng nhu cầu được trang bị kiến thức, kỹ năng, bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ công tác phụ trách thiếu nhi trên địa bàn dân cư phù hợp thực tiễn phong trào địa phương trong giai đoạn mới; đồng thời tạo cơ hội giao lưu, học hỏi và chia sẻ kinh nghiệm, mô hình hay trong công tác thiếu nhi tại địa phương. Ban Thiếu nhi Thành Đoàn phối hợp với Trường Đoàn Lý Tự Trọng tổ chức “Chương trình tập huấn Chủ nhiệm Câu lạc bộ phụ trách thiếu nhi phường, xã, thị trấn nǎm 2024” đã thu hút trên 200 anh chị là Chủ nhiệm, Phó chủ nhiệm Câu lạc bộ phụ trách thiếu nhi thuộc phường, xã, thị trấn trên toàn thành phố về tham dự trong ngày 31/3/2024.

Công tác thiếu nhi là lao động khoa học và nghệ thuật đòi hỏi người phụ trách thiếu nhi phải có năng lực, trình độ và được đào tạo chuyên môn nghiệp vụ, đặc biệt đối với phụ trách thiếu nhi ở địa bàn dân cư càng cần phải nghiên cứu, tương tác sâu vào đời sống, xã hội để chọn lọc xây dựng những mô hình, phong trào phù hợp, hiệu quả, góp phần thực hiện tốt các chương trình hành động của chính quyền và hệ thống chính trị tại địa phương. Với thời gian 02 buổi, Ban tổ chức “Chương trình tập huấn Chủ nhiệm Câu lạc bộ phụ trách thiếu nhi phường, xã, thị trấn nǎm 2024” đã xây dựng 03 nội dung chuyên đề cần thiết, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ Chủ nhiệm Câu lạc bộ phụ trách thiếu nhi địa bàn dân cư gồm: Chuyên đề “Vai trò, nhiệm vụ của Chủ nhiệm Câu lạc bộ phụ trách Thiếu nhi phường, xã, thị trấn”; Thảo luận: “Ðề xuất giải pháp đổi mới, nâng cao chất lượng tổ chức hoạt động Hè tại phường, xã, thị trấn. Thực tiễn và kinh nghiệm tại cơ sở”; Chuyên đề: “Triển khai dự thảo Kế hoạch tổ chức hoạt động Hè nǎm 2024”; Chuyên đề: “Kỹ nǎng tập hợp, xây dựng lực lượng phụ trách thiếu nhi địa bàn dân cư và lao động của Chủ nhiệm Câu lạc bộ phụ trách thiếu nhi Ðịa bàn dân cư”.

Cùng tham gia trong “Chương trình tập huấn Chủ nhiệm Câu lạc bộ phụ trách thiếu nhi phường, xã, thị trấn nǎm 2024” có đồng chí Trịnh Thị Hiền Trân – Phó Bí thư Thành Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội Thành phố và đồng chí Phạm Thị Thảo Linh – Ủy viên BTV, Trưởng Ban thiếu nhi Thành Đoàn, Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng Đội Thành phố Hồ Chí Minh đã trao đổi, chia sẻ và lắng nghe những ý kiến đề xuất của đội ngũ phụ trách thiếu nhi địa bàn dân cư trong chuyên đề thảo luận.

Chương trình tập huấn diễn ra thành công tốt đẹp với sự tham gia hào hứng và sôi nổi của các phụ trách thiếu nhi hứa hẹn một mùa phượng nở rộ với nhiều phong trào hấp dẫn, nhiều mô hình ý nghĩa cho các em thiếu nhi tại địa bàn dân cư trong hoạt động Hè năm 2024.

Một số hình ảnh của Chương trình:

Đ/c Trịnh Thị Hiền Trân – Phó Bí thư Thành Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội Thành phố và đồng chí Phạm Thị Thảo Linh – Ủy viên BTV, Trưởng Ban thiếu nhi Thành Đoàn, Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng Đội Thành phố Hồ Chí Minh điều hành Chuyên đề thảo luận: “Ðề xuất giải pháp đổi mới, nâng cao chất lượng tổ chức hoạt động Hè tại phường, xã, thị trấn. Thực tiễn và kinh nghiệm tại cơ sở”

Đ/c Trịnh Thị Hiền Trân – Phó Bí thư Thành Đoàn tham dự khai mạc và Báo cáo chuyên đề “Triển khai dự thảo Kế hoạch tổ chức hoạt động Hè nǎm 2024”

Đ/c Nguyễn Ngọc Nhung – Ủy viên BCH Thành Đoàn, Phó Ban Thiếu nhi, Phó Chủ tịch Hội đồng Đội Thành phố báo cáo chuyên đề  “Vai trò, nhiệm vụ của Chủ nhiệm Câu lạc bộ phụ trách Thiếu nhi phường, xã, thị trấn”

Thầy Huỳnh Văn Toàn – Trưởng Khoa Công tác Đội Trường Đoàn Lý Tự Trọng báo cáo chuyên đề: “Kỹ nǎng tập hợp, xây dựng lực lượng phụ trách thiếu nhi địa bàn dân cư và lao động của Chủ nhiệm Câu lạc bộ phụ trách thiếu nhi Ðịa bàn dân cư”

Tin: Tuyết Mai; Ảnh Lê Nghĩa