Chương trình tập huấn Cán bộ đoàn chủ chốt phụ trách công nhân lao động năm 2020

Thực hiện Chương trình công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2020, nhằm trang bị thông tin, nghiệp vụ công tác và tạo môi trường giao lưu, chia sẻ cho đội ngũ cán bộ Đoàn đang trực tiếp thực hiện nhiệm vụ trực tiếp tại các cơ sở đoàn trực thuộc Thành Đoàn, trường Đoàn Lý Tự Trọng tổ chức Chương trình tập huấn Cán bộ đoàn chủ chốt phụ trách công nhân lao động năm 2020.

Lớp tập huấn diễn ra trong hai ngày 29 và 30/9/2020 tại Trung tâm Sinh hoạt dã ngoại thanh thiếu nhi Thành phố với nhiều chuyên đề: Một số nội dung pháp luật liên quan trực tiếp đến người lao động hiện nay; Công tác phát huy Đoàn Thanh niên trong doanh nghiệp, đơn vị; Giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động chi đoàn khu vực công nhân lao động trong giai đoạn hiện nay; Hoạt động trải nghiệm băng rừng Sác. Lớp tập huấn diễn ra sôi nổi, hấp dẫn với nhiều trao đổi, chia sẻ thực tế từ báo cáo viên và học viên gắn với thực tiễn công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi của thành phố.

Sau đây là một số hình ảnh lớp tập huấn:

Tin, ảnh: Nam Anh