Khoa Kỹ năng

1. Nhân sự:

Trưởng khoa: Đ/c Hoàng Trọng Tiến

Phó Trưởng khoa: ; Đ/c Phạm Ngọc Quyên

       Giáo viên: Đ/c Cao Xuân Vũ; Đ/c Lê Nguyễn Trọng Nghĩa

2. Thông tin liên hệ:

Phòng làm việc: A101

Điện thoại khoa: (028) 37 22 87 86

Hộp thư điện tử: khoakynang@gmail.com

3. Nhiệm vụ:

– Xây dựng chương trình, kế hoạch giảng dạy của khoa. Chịu trách nhiệm trong công tác đào tạo mảng kỹ năng cho các lớp đào tạo chức danh Tổng phụ trách Đội và trung cấp lý luận và nghiệp vụ công tác thanh niên của trường.

– Phối hợp với các Ban Thành Đoàn và các đơn vị có liên quan trong việc tổ chức các chương trình bồi dưỡng, tập huấn cán bộ Đoàn – Hội – Đội.

– Tổ chức sinh hoạt chuyên môn, nghiên cứu khoa học, đi thực tế, hội nghị chuyên đề theo định kỳ nhằm nâng cao trình độ, phương pháp, nội dung giảng dạy cho giáo viên trong khoa.