Gợi mở hơn trong Hướng dẫn thực hiện Điều lệ Đoàn khóa XI

     Các chuyên gia và cán bộ đoàn nhiều kinh nghiệm đã góp ý chi tiết nhằm xây dựng Hướng dẫn thực hiện Điều lệ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh khóa XI. Trong đó, các ý kiến tập trung gợi mở nhiều vấn đề cần đổi mới sau nhiều năm áp dụng trong thực tiễn.

     Một số điểm thay đổi trong Hướng dẫn mới

     Hướng dẫn thực hiện Điều lệ Đoàn khóa XI được xây dựng trên cơ sở kế thừa những nội dung còn phù hợp của Hướng dẫn thực hiện Điều lệ Đoàn khóa X, nhưng khi thay đổi, sửa đổi, bổ sung nhiều điểm mới so với Hướng dẫn cũ có nhiều điểm không còn phù hợp và cần điều chỉnh lại, cũng như có nhiều hạn chế khi tiếp cận, tra cứu.

     Khi diễn đạt lại những nội dung Hướng dẫn nhiệm kỳ trước thể hiện chưa rõ; và khi được sửa đổi, điều chỉnh một số câu, chữ sẽ rõ nghĩa, súc tích hơn; bổ sung những vấn đề thực tiễn đặt ra trong công tác xây dựng Đoàn để phù hợp với các văn bản của Đảng, Nhà nước mới được ban hành.

Sáng ngày 3/5, Hội nghị góp ý kiến xây dựng Hướng dẫn thực hiện Điều lệ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh khóa XI được tổ chức tại Hà Nội. Đồng chí Bùi Quang Huy, Bí thư Trung ương Đoàn chủ trì Hội nghị

     Bố cục của Hướng dẫn thực hiện Điều lệ Đoàn khóa XI kết cấu gồm 11 chương và 32 mục bám sát tương ứng thứ tự chương, điều trong Điều lệ Đoàn để đảm bảo tính hệ thống và thuận tiện tra cứu, áp dụng, cũng như tổ chức thực hiện.

     Các điểm đổi mới chủ yếu về đoàn viên; nguyên tắc, cơ cấu tổ chức và hoạt động; tổ chức cơ sở Đoàn; tổ chức Đoàn khối, đoàn ngành, đoàn ở ngoài nước; tổ chức Đoàn trong Quân đội nhân dân và Công an nhân dân; kỷ luật của Đoàn; Đoàn với các tổ chức Hội của thanh niên; Đoàn phụ trách Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh; tài chính.

     Linh hoạt, gợi mở hơn trong Hướng dẫn thực hiện Điều lệ mới

     Theo Bí thư Trung ương Đoàn Bùi Quang Huy, qua thực tiễn đã có nhiều tình huống phát sinh gây lúng túng cho cơ sở, từ đó đòi hỏi cần có hướng dẫn chung để áp dụng thống nhất trong hệ thống Đoàn. Đồng thời, một số ý kiến của các tỉnh, thành đoàn, đoàn cơ sở cho rằng cần mở rộng phạm vi hơn nữa như: tích hợp thêm hướng dẫn về kiểm tra, thu chi đoàn phí, quản lý hồ sơ đoàn viên,…

     Hầu hết các đại biểu tại Hội thảo đều thống nhất với bố cục của Hướng dẫn, trong đó có chỉnh sửa và làm rõ một số câu, chữ để tránh nhầm lẫn. Ngoài ra, đa số ý kiến cũng có chung nhận định, việc gợi mở hơn các vấn đề trong Hướng dẫn Điều lệ Đoàn khóa XI sẽ tạo điều kiện thuận lợi khi thực hiện tại cơ sở và phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương, đặc biệt tại những khu vực đặc thù như: các đơn vị doanh nghiệp ngoài nhà nước; tổ chức Đoàn tại nước ngoài; các khu đô thị mới và chung cư đang có xu hướng phát triển và là sự lựa chọn của nhiều người trẻ.

     Theo Phó Bí thư Thành đoàn Hà Nội Nguyễn Ngọc Việt, cần linh động hơn trong một số trường hợp như: cần có cơ chế ủy quyền cho chi đoàn cơ sở ra quyết định kết nạp đoàn viên; có hướng dẫn quy trình cụ thể với việc chia tách, sát nhập, hợp nhất, giải thể tổ chức Đoàn ở những khu vực đặc biệt như doanh nghiệp ngoài nhà nước, cũng như có thể ủy quyền cho tổ chức Đoàn tại khu vực đó ra quyết định giải thể khi đơn vị phá sản thay cho quy trình cũ.

     Bên cạnh đó, cần linh hoạt trong cân nhắc việc thành lập ngay tổ chức Đoàn tại những đơn vị có vai trò quan trọng, không cần đáp ứng có đủ 1.000 đoàn viên mới được thành lập để tạo điều kiện trong việc tập hợp thanh niên, cũng như tổ chức các hoạt động.

Đa số đại biểu thống nhất việc gợi mở, linh hoạt hơn trong Hướng dẫn thực hiện Điều lệ Đoàn khóa XI sẽ tránh được nhiều tình huống cơ sở hiểu theo cách “máy móc”, cứng nhắc và chủ động áp dụng theo tình hình thực tế tại địa phương

     Phó Bí thư Đoàn khối các cơ quan Trung ương Trần Quyết Thắng cho biết, hiện nay đã có nhiều nơi ứng dụng phương pháp mới trong quản lý đoàn viên như: thành lập sổ đoàn viên điện tử; phần mềm quản lý đoàn viên;… Vì vậy, trong Hướng dẫn Điều lệ Đoàn khóa XI, cần bổ sung mở rộng hơn lĩnh vực này, cho phép cơ sở được sử dụng nhiều cách thức đổi mới, áp dụng công nghệ thông tin trong tổ chức và hoạt động Đoàn, phù hợp với xu hướng phát triển hiện nay của giới trẻ, cũng như đề cao sự sáng tạo của các cấp bộ Đoàn.

     Có nhiều kinh nghiệm trong công tác, Phó vụ trưởng Vụ Tổ chức điều lệ, Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Bùi Khiêm đề nghị Ban Tổ chức Trung ương Đoàn tham khảo thêm bố cục, cách ghi số thứ tự trong Hướng dẫn Điều lệ mới để dễ dàng, thuận tiện khi trích dẫn trong các văn bản sau này.

     Đồng chí cũng lưu ý, cần làm rõ những vấn đề các đại biểu góp ý trong Hướng dẫn thực hiện Điều lệ khóa XI, đồng thời tham khảo, cập nhập thêm các văn bản của Đảng, Nhà nước mới được ban hành để Hướng dẫn được hoàn chỉnh, giải quyết các vấn đề bất cập trong thực tiễn, giúp cơ sở dễ dàng tra cứu, đối chiếu và thực hiện góp phần xây dựng tổ chức Đoàn vững mạnh.

Nguồn: website Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh