Thông báo – Mở lớp kỹ năng lãnh đạo, quản lý cho cán bộ Đoàn

1. Đối tượng: cán bộ Đoàn – Hội các cơ sở Đoàn trong và ngoài thành phố.

  • Thời lượng khóa học: 6 buổi
  • Thời gian học: Từ ngày 29/03/2017 đến ngày 31/03/2017.
  • Hình thức học: Tập trung (2 buổi/ngày).

2. Học phí: 780.000 đ (Bảy trăm tám mươi ngàn đồng) bao gồm:

– Chi phí tài liệu học tập.

– Chi phí giấy chứng nhận.

– Chi phí cơ sở vật chất (Phòng học máy lạnh, có trái cây, nước uống cho học viên trong suốt các buổi học).

Ngoài ra, tùy điều kiện thực tế các đơn vị cử cán bộ đi học xem xét hỗ trợ cho học viên các chi phí khác: ăn uống, đi lại, lưu trú…(Trường Đoàn có khu lưu trú dành cho học viên và căn tin phục vụ ăn uống theo nhu cầu của học viên).

3.Nội dung chương trình:

+ Kỹ năng tư duy sáng tạo và giải quyết vấn đề

+ Kỹ năng giải tỏa áp lực

+ Kỹ năng vận động, thuyết phục

+ Kỹ năng tương tác và nghệ thuật động viên

+ Kỹ năng xây dựng kế hoạch và quản lý thời gian

+ Kỹ năng tham mưu, phối hợp trong công tác Đoàn

+ Kỹ năng truyền thông các hoạt động của Đoàn

+ Kỹ năng vận động nguồn lực xã hội cho hoạt động Đoàn

+ Kỹ năng giao việc và đánh giá công việc

+ Kỹ năng quản trị xung đột và ra quyết định

+ Kỹ năng xây dựng chiến lược và văn hóa đơn vị

+ Kiến thức hội nhập quốc tế cho cán bộ Đoàn

4. Địa điểm học: Trường Đoàn Lý Tự Trọng, số 03, đường Dân Chủ, phường Bình Thọ, quận Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh.

5. Thông tin liên hệ:

  • Phòng Đào tạo trường Đoàn Lý Tự Trọng, số 03, đường Dân Chủ, phường Bình Thọ, quận Thủ Đức.
  • Điện thoại: 08.37228766; DĐ: 090.877.3386
  • Email: phonghoptacphattrienltt@gmail.com
  • Danh sách đăng ký gửi về trường Đoàn Lý Tự Trọng từ ngày ra thông báo đến hết ngày 24/03/2017.