Thông báo – Thay đổi thời gian ngày họp mặt học viên các thời kỳ

Vì lý do quốc tang. Ban Giám hiệu trường Đoàn Lý Tự Trọng thông báo chương trình họp mặt cựu học viên các thời kỳ thay đổi như sau.

Thời gian: 10g ngày 26/3/2018 (Thứ hai).

Địa điểm: Giảng đường Cách mạng – Trường Đoàn Lý Tự Trọng

                    (Số 03 Dân Chủ, phường Bình Thọ, quận Thủ Đức)