Thông báo – Mở lớp kỹ năng sinh hoạt tập thể năm 2016

1. Đối tượng: Cán bộ Đoàn – Hội – Đội, đoàn viên thanh niên, sinh viên  yêu thích loại hình kỹ năng tại các cơ sở Đoàn trong và ngoài thành phố.

2. Thời gian, hình thức học:

+ Thời lượng khóa học: 04 ngày (2 buổi/ngày).

+ Thời gian học: Từ ngày  06/12/2016 đến ngày 09/12/2016.

+ Hình thức học: Học tập trung.

3. Học phí: 450.000 đ (Bốn trăm năm mươi ngàn đồng) bao gồm: vật dụng học tập, báo cáo viên, chi phí cơ sở vật chất, giấy chứng nhận.

(Chi phí trên chưa bao gồm kinh phí đi trại- nếu có)

Ngoài ra, tùy điều kiện thực tế các đơn vị cử cán bộ đi học xem xét hỗ trợ cho học viên các chi phí khác: ăn uống, đi lại, lưu trú…(Trường Đoàn có khu lưu trú dành cho học viên và căn tin phục vụ ăn uống theo nhu cầu của học viên).

4. Nội dung chương trình:

+ Phương pháp tổ chức trò chơi giao lưu trong tập thể

+ Trò chơi nhỏ (thực hành và sáng tác trò chơi mới ứng dụng vào các hoạt động sinh hoạt cộng đồng).

+ Bài hát ca ngợi tuổi trẻ, bài hát sinh hoạt cộng đồng, bài hát sinh hoạt cộng đồng, bài hát cử điệu.

+ Trò chơi băng reo (bài tập ứng dụng các dạng trò chơi băng reo trong đời sống sinh hoạt cộng đồng).

+ Dân vũ (các cử điệu, phong cách nhảy mang âm hưởng quốc tế, Flashmob)

+ Khiêu vũ tập thể (các điệu nhảy cơ bản trong giao tiếp cộng đồng).

+ Trò chơi vận động (vận dụng trò chơi vận động vào các ứng dụng trò chơi liên hoàn).

+ Các bài tập dùng trong Teamwork – Teambuilding ứng dụng cơ bản trong hoạt động xây dựng nhóm

5. Địa điểm học: Trường Đoàn Lý Tự Trọng, số 03, đường Dân Chủ, phường Bình Thọ, quận Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh.

6. Đăng ký và thông tin liên hệ:

Cá nhân, đơn vị cử cán bộ đi học lập danh sách (theo mẫu) gởi phòng Hợp tác phát triển trường Đoàn Lý Tự Trọng, trước ngày 30/11/2016.

Phòng Hợp tác phát triển trường Đoàn Lý Tự Trọng, số 03, đường Dân Chủ, phường Bình Thọ, quận Thủ Đức.

Điện thoại: (08) 37 22 87 66; DĐ: 0908 77 33 86.

Email: phonghoptacphattrienltt@gmail.com