Chiêu sinh Lớp Báo cáo viên Nghị quyết Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ XI nhiệm kỳ 2022 – 2027

Nhằm nâng cao chất lượng công tác quán triệt, học tập Nghị quyết Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ XI nhiệm kỳ 2022 – 2027 và Nghị quyết Đại hội Đoàn cấp cơ sở, đồng thời trang bị kiến thức, nghiệp vụ, kỹ năng cho đội ngũ Báo cáo viên trong quá trình báo cáo Nghị quyết Đại hội Đoàn tại cơ sở, Trường Đoàn Lý Tự Trọng tổ chức lớp Báo cáo viên Nghị quyết Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ XI nhiệm kỳ 2022 – 2027, cụ thể như sau:

– Thời gian: Học lý thuyết từ ngày 30/11/2022 – 02/12/2022 và thi thực hành báo cáo Nghị quyết Đại hội Đoàn ngày 16/12/2022

– Địa điểm: Trường Đoàn Lý Tự Trọng (Số 3 Dân Chủ, Phường Bình Thọ, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh)

– Thời hạn đăng ký: trước ngày 21/11/2022

– Chi tiết xin liên hệ: Đ/c Lê Thị Bình – Cán bộ Phòng Hợp tác phát triển (Số điện thoại: 0973.573.433)

FILE_20221024_095751_o2ta6

Tin: Bình Nhi