Tuyển sinh – Liên thông từ trung cấp lên đại học chính quy ngành Kế toán

1/ Đối tượng tuyển sinh: học sinh tốt nghiệp trung cấp chuyên nghiệp ngành Kế toán.

2/ Thời gian đào tạo, văn bằng tốt nghiệp, môn thi tuyển:

  • Thời gian đào tạo: 2,5 năm (05 học kỳ).
  • Văn bằng tốt nghiệp: đại học chính quy.
  • Môn thi tuyển: Tiếng Anh, Lý thuyết tài chính tiền tệ, Nguyên lý kế toán.

3/ Thời gian tuyển sinh:

  • Nhận hồ sơ: từ ngày ra thông báo đến ngày 06/05/2017.
  • Ôn thi: từ ngày 13/05/2017 đến ngày 28/05/2017.
  • Thi tuyển: dự kiến ngày 03 và 04/06/2017.

4/ Địa điểm phát hành và nhận hồ sơ tuyển sinh:

Phòng Hợp tác phát triển (Phòng A.001) trường Đoàn Lý Tự Trọng, số 03 đường Dân Chủ, phường Bình Thọ, quận Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh.

Điện thoại liên hệ: 08.37228766, 0908 77 33 86 (thầy Tiến); 0907 868 317 (thầy Hùng).

Email: phonghoptacphattrienltt@gmail.com     

Website: truongdoanlytutrong.vn

5/ Địa điểm học: Trường Đoàn Lý Tự Trọng, số 03, đường Dân Chủ, phường Bình Thọ, quận Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh.

Khi nhận được thông báo này, rất mong sự quan tâm của Ban Thường vụ các quận, huyện Đoàn và tương đương, các cơ quan, đơn vị triển khai đến đoàn viên thanh niên, cán bộ Đoàn và các học viên có nhu cầu tham gia dự tuyển.