Thông báo – Mở lớp bồi dưỡng kỹ năng trống Đội ứng dụng và Nghi lễ Đội năm 2016

1. Đối tượng: Phụ trách Đội trong và ngoài trường học, đoàn viên thanh niên, sinh viên yêu thích loại hình công tác Đội.

2. Thời gian, hình thức học:

+ Thời gian học: Từ ngày 20/09/2016 đến ngày 22/09/2016.

+ Hình thức học: Tập trung (2 buổi/ngày)

3. Học phí: 550.000 đ (Năm trăm năm mươi ngàn đồng) bao gồm:

– Chi phí tài liệu học tập

– Chi phí giấy chứng nhận.

* Lưu ý: Ngoài ra, tùy điều kiện thực tế các đơn vị cử cán bộ đi học xem xét hỗ trợ cho học viên các chi phí khác: ăn uống, đi lại, lưu trú…(Trường Đoàn có khu lưu trú dành cho học viên và căn tin phục vụ ăn uống theo nhu cầu của học viên).

4. Nội dung chương trình:

+ Nhạc lý cơ bản và tiết tấu thực hành trống Đội.

+ Hướng dẫn thực hành 3 bài trống nâng cao.

+ Hướng dẫn thực hành trống với tiết tấu nâng cao – đệm nhạc.

+ Hướng dẫn soạn bài trống tự biên và soạn bài chủ đề năm học.

+ Thực hành trống Đội trong nghi lễ Đội.

5. Địa điểm học: Trường Đoàn Lý Tự Trọng, số 03, đường Dân Chủ, phường Bình Thọ, quận Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh.

6. Đăng ký:

Cá nhân, đơn vị cử cán bộ đi học lập danh sách (theo mẫu) gởi phòng Hợp tác phát triển trường Đoàn Lý Tự Trọng, trước ngày 14/09/2016.

7. Thông tin liên hệ:

Phòng Hợp tác phát triển trường Đoàn Lý Tự Trọng, số 03, đường Dân Chủ, phường Bình Thọ, quận Thủ Đức.

Điện thoại: 08.37228766; DĐ: 090.877.3386

Email: phonghoptacphattrienltt@gmail.com