Thông báo – Kết quả tuyển dụng nhân sự vòng sơ tuyển

Trường Đoàn Lý Tự Trọng thông báo kết quả sơ tuyển hồ sơ tuyển dụng nhân sự năm 2017 như sau:

1/ Danh sách những ứng viên trúng vòng sơ tuyển:

TT Họ tên Năm sinh Vị trí Số phiếu

đồng ý

01 Cao Văn Tuấn 14/4/1982 Phó phòng

Hợp tác phát triển

3/3
02 Nguyễn Thị Thúy Nhung 09/10/1989 3/3
03  Nguyễn Thị Nụ 20/11/1991  

 

Nhân viên phòng

Hợp tác phát triển

3/3
04 Võ Đào Phương Trâm 08/7/1983 3/3
05 Nguyễn Thị Mỹ Diên 07/7/1994 3/3
06 Bùi Thị Lan 09/3/1989 3/3
07 Nguyễn Thị Bích 27/3/1983 3/3
08 Nguyễn Hữu Mạnh 04/10/1993 3/3
09 Bùi Kiến Khoa 26/7/1985  

Nhân viên

 phòng Đào tạo

3/3
10 Lê Văn Xuân 31/3/1993 3/3
11 Lê Tiến Hòa 21/11/1994 3/3
12 Nguyễn Trọng Nghĩa 15/6/1992 3/3
13 Nguyễn Thị Ngọc Như 18/8/1988  

 

Nhân viên phòng

Hành chính – Tổ chức

3/3
14 Hoàng Thị Ngọc Bích 07/3/1991 3/3
15 Lê Thị Xuân Phương 12/11/1993 3/3
16 Lê Minh Tâm 11/9/1982 3/3
17 Trần Thị Ngọc Dung 20/10/1985 3/3
18 Trần Thị Ngọc Lam 30/11/1986  

Kế toán

3/3
19 Quách Mỹ Linh 22/10/1988 3/3
20 Lê Duy Tuyên 26/01/1988 Giáo viên

khoa Đoàn – Hội

3/3
21 Lê Quốc Duy 10/11/1993 3/3
 22 Trần Hoàng Ngọc Ẩn 26/5/1991 3/3
23 Nguyễn Cao Lâm 28/3/1983 3/3
24 Nguyễn Ngọc Võ Khoa 25/5/1990 3/3

2/ Lịch phỏng vấn: trân trọng kính mời các ứng viên trúng vòng sơ tuyển theo kết quả nêu trên đến Trường Đoàn Lý Tự Trọng để tham dự vòng phỏng vấn.

Thời gian Vị trí Địa điểm Hội đồng phỏng vấn
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ tư

05/04/2017

8g30 Phó phòng Hợp tác phát triển Phòng

Sáng tạo

Ban Giám Hiệu, phó phòng Hành chính – Tổ chức, Trưởng phòng Hợp tác phát triển
9g00 Nhân viên phòng Hợp tác phát triển Phòng

Sáng tạo

Ban Giám Hiệu, phó phòng Hành chính – Tổ chức, Trưởng phòng Hợp tác phát triển
10g00

 

Nhân viên

Đào tạo

Phòng

Sáng tạo

Ban Giám Hiệu, phó phòng Hành chính – Tổ chức, Trưởng phòng Đào tạo
11g00 Kế toán Phòng

Sáng tạo

Ban Giám Hiệu, phó phòng Hành chính – Tổ chức, phó phòng Tài chính – Quản trị, kế toán trưởng.
13g30 Nhân viên phòng Hành chính – Tổ chức Phòng

Sáng tạo

Ban Giám Hiệu, phòng Hành chính – Tổ chức, phó phòng Hành chính – Tổ chức
14g30  

Giáo viên khoa Đoàn – Hội

Phòng

Sáng tạo

Ban Giám Hiệu, phòng Hành chính – Tổ chức, phó phòng Hành chính – Tổ chức, phó khoa Đoàn – Hội.


* Những ứng viên không có tên trong danh sách trúng tuyển vui lòng liên hệ phòng Hành chính – Tổ chức để nhận lại hồ sơ.