Noi gương anh Lý Tự Trọng – tiếp bước con đường cách mạng

     Lịch sử cách mạng nước nhà ghi dấu biết bao tấm gương anh hùng trẻ tuổi đã kiên cường, anh dũng hy sinh cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam Xã hội Chủ nghĩa. Trong đó không thể không nhắc đến tấm gương ngời sáng Lý Tự Trọng – Cái tên gắn liền với niềm tự hào của thế hệ trẻ, của tổ chức Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh. Câu nói đanh thép của Anh trước Tòa án đế quốc thực dân: “Con đường của thanh niên chỉ là con đường cách mạng, không thể có con đường nào khác” đã trở thành lời hiệu triệu, là tuyên ngôn của lớp lớp thế hệ đoàn viên, thanh niên và sẽ mãi mãi bất tử trong muôn triệu trái tim Việt Nam.

     Anh hùng Lý Tự Trọng từ khi sinh ra đã được truyền thống gia đình thổi vào hồn tinh thần yêu nước thương dân, nuôi chí phục quốc sâu sắc. Năm 1925, Anh hăng hái tham gia Hội Việt Nam Thanh niên Cách mạng đồng chí, sau đó được Bác Hồ đưa vào nhóm Thiếu niên tiền phong Việt Nam, một hình thức tổ chức thanh thiếu niên Cộng sản đầu tiên của cách mạng Việt Nam. Năm 1929, Lý Tự Trọng đảm nhận nhiệm vụ liên lạc trong và ngoài nước cho Xứ ủy Nam Kỳ, vận động tập hợp thanh niên trong các nhà máy, trường học để thành lập Đoàn thanh niên cộng sản; nhờ thông minh tài trí, Lý Tự Trọng hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Sự kiện ngày 08/02/1931, lợi dụng lúc bà con nhân dân tập trung xem bóng đá rất đông ở Sài Gòn, các chiến sỹ cách mạng đã tổ chức một cuộc mít tinh chớp nhoáng kêu gọi quần chúng đánh đổ thực dân, không còn cách nào cứu đồng chí đang diễn thuyết trước sự vây hãm của Pháp, Lý Tự Trọng đã rút súng bắn chết tên mật thám LeGrand. Ngày bị kết án tử hình, người chiến sỹ cộng sản Việt Nam 17 tuổi đã không chút mảy may run sợ, vẫn tràn đầy lạc quan, tin tưởng vào sự thắng lợi của cách mạng. Những tiếng hô vang trời: “Đả đảo thực dân Pháp”, “Đảng Cộng sản Đông Dương muôn năm”, “Cách mạng Việt Nam thành công muôn năm”, giai điệu hào sảng của bản Quốc tế ca được cất lên từ thanh quản của chàng thanh niên năm nào vẫn còn vang vọng đến ngàn sau. Tinh thần cách mạng bất khuất, ý chí kiên cường của người anh hùng trẻ tuổi có “trái tim thép” không chỉ cảm phục những chiến sỹ cộng sản, mà còn quy phục những kẻ đã từng hành hạ Anh dã man trong trại giam. Lý Tự Trọng ngã xuống, dư luận trong và ngoài nước sục sôi, khí tiết của Anh là động lực tiếp lửa cho thế hệ thanh niên làm cách mạng. Hình ảnh Lý Tự Trọng đã truyền cho tuổi trẻ Việt Nam một niềm tin sắt đá vào lý tưởng cộng sản, vào tương lai tươi sáng của dân tộc.

     Nơi tấm gương Lý Tự Trọng còn có sự chịu khó và tinh thần ham học hỏi đáng nể phục. Lúc mới 12 tuổi, Anh được chọn sang Quảng Châu, Trung Quốc học tập; tại đây, Anh được Bác Hồ dìu dắt, giáo dục, bồi dưỡng chính trị, được gần gũi với những nhà cách mạng đàn anh và sớm thể hiện rõ tư chất thông minh, kỷ luật. Anh chăm chỉ học tập và biết nhiều thứ tiếng, ngoài tiếng mẹ đẻ, anh còn sử dụng thành thạo các tiếng Trung, Anh, Pháp.

     Tập Truyện Kiều đã trở thành người bạn đồng hành của Lý Tự Trọng trong những ngày tháng bị giam cầm cho đến lúc hy sinh, đó là tinh thần dân tộc, là chí khí Việt Nam đáng tự hào:

“Lý Tự Trọng đầu không hề chịu cúi

Sắp ra pháp trường còn đọc Nguyễn Du”

     Tấm gương hy sinh của người anh hùng trẻ tuổi Lý Tự Trọng đã để lại nhiều bài học quý báu cho các thế hệ thanh niên Việt Nam: Bài học về tình yêu nước nồng nàn, nghĩa đồng bào sâu sắc, tinh thần tự tôn dân tộc cao cả; về tình đồng chí, đồng đội son sắt, thiêng liêng; về lòng can đảm, ngoan cường, ý chí sắt đá của một người cộng sản chân chính; về sự ham học hỏi, ham hiểu biết; về sự giác ngộ chính trị và tấm lòng kiên trung theo Đảng, suốt đời phấn đấu vì độc lập của dân tộc, hạnh phúc của nhân dân. Trải qua các giai đoạn cách mạng, tinh thần Lý Tự Trọng đến nay vẫn vẹn nguyên giá trị, là động lực thôi thúc, cổ vũ thanh niên Việt Nam vững tin theo con đường cách mạng mà Đảng, Bác Hồ kính yêu và nhân dân ta đã lựa chọn.

     Hôm nay, ngọn lửa cách mạng Lý Tự Trọng vẫn mãi rực sáng trong công cuộc phát triển đất nước. Biết bao thế hệ thanh niên Việt Nam, trong đó có tuổi trẻ Lâm Đồng đã và đang không ngừng vun bồi lòng yêu nước, thể hiện trách nhiệm công dân; ra sức học tập, lao động, sáng tạo trên mọi lĩnh vực; nuôi dưỡng khát vọng vươn lên làm giàu chính đáng; không ngại khó khăn, thử thách, tôi luyện để trưởng thành; góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

     Thời gian qua, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn Lâm Đồng đã triển khai hiệu quả Chỉ thị 42-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ giai đoạn 2015 – 2030”, Chỉ thị 01-CT/TWĐTN của Ban Thường vụ Trung ương Đoàn về việc “Tăng cường rèn luyện tác phong, thực hiện lề lối công tác của cán bộ đoàn”, Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ” trong rộng khắp các cấp bộ Đoàn toàn tỉnh. Tuổi trẻ xác định rằng bao giờ còn con đường cách mạng, bấy lâu sẽ vẫn còn các thế lực chống phá cách mạng để nâng cao quyết tâm bảo vệ con đường ấy, khẳng định lý tưởng ấy.

     Học tập tinh thần Lý Tự Trọng trong thời đại ngày nay còn thể hiện ở tâm thế chủ động hội nhập quốc tế trên mọi lĩnh vực để vinh danh nước nhà. Cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 là cơ hội cho phép tuổi trẻ phát huy tối đa tính năng động, tự học, tự sáng tạo, nghiên cứu; tổ chức Đoàn đã tiếp cận và khai thác hiệu quả các phương tiện truyền thông, công nghệ hiện đại trong công tác tuyên truyền, giáo dục; nhờ đó, đoàn viên, thanh niên đã có thêm môi trường, điều kiện tốt hơn để rèn luyện, trưởng thành, góp phần hình thành lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa, tuân thủ pháp luật, từng bước hoàn thiện nhân cách, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng và con đường phát triển của đất nước. Cùng với đó, các cấp bộ Đoàn đã và sẽ tiếp tục thực hiện ngày càng hiệu quả Cuộc vận động “Xây dựng giá trị hình mẫu thanh niên Việt Nam thời kỳ mới” với “tâm trong, trí sáng, hoài bão lớn”.

     Tuy nhiên, cần thẳng thắn nhìn nhận, công tác giáo dục đạo đức, lối sống và lý tưởng cách mạng cho đoàn viên, thanh thiếu niên vẫn còn bộc lộ một số tồn tại, hạn chế: Nhiều tổ chức, cá nhân chưa nhận thức đúng và đầy đủ tầm quan trọng của nhiệm vụ giáo dục thế hệ trẻ, nhất là trong bối cảnh đất nước có nhiều thay đổi; vai trò, trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội trong chăm lo, giáo dục thế hệ trẻ chưa đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ cách mạng trong giai đoạn hiện nay; một bộ phận giới trẻ giảm sút niềm tin, thiếu ý thức chấp hành pháp luật, sống thực dụng, thiếu lý tưởng, xa rời truyền thống văn hóa tốt đẹp của dân tộc; một số ít thanh niên bị các thế lực thù địch lôi kéo, kích động chống sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc ta; tình trạng tội phạm và tệ nạn xã hội trong giới trẻ diễn biến ngày càng nghiêm trọng và phức tạp,…

     Trong những năm tới, tình hình thế giới sẽ tiếp tục thay đổi, khó lường; khoa học, công nghệ và kinh tế tri thức phát triển mạnh mẽ; mức độ toàn cầu hóa ngày càng cao. Bên cạnh những thời cơ, thuận lợi, đất nước ta vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; thế hệ trẻ tiếp tục là đối tượng, mục tiêu mà các thế lực thù địch tập trung lôi kéo, kích động, chia rẽ. Đặc biệt, nguy cơ “diễn biến hòa bình”, tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong một bộ phận cán bộ, đảng viên, công chức; tệ quan liêu, tham nhũng, lãng phí, đạo đức xã hội có mặt xuống cấp đáng lo ngại…

     Tiếp tục noi gương anh hùng Lý Tự Trọng, tiếp bước con đường cách mạng vinh quang, trong thời gian tới, tổ chức Đoàn Thanh niên, cán bộ, đoàn viên, thanh niên cần tập trung một số giải pháp sau:

     – Thứ nhất, tăng cường giáo dục chính trị, lý tưởng cách mạng, truyền thống, cho thế hệ trẻ bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng, với sự tham gia, phối hợp có trách nhiệm của các ngành, các cấp, gia đình, đoàn thể và toàn xã hội. Đổi mới nội dung và cách thức học tập 6 bài học lý luận chính trị phù hợp với từng đối tượng đoàn viên, gắn việc giáo dục đạo đức, lối sống văn hóa với triển khai sáng tạo Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, trong đó đề cao việc nêu gương của cán bộ Đoàn – Hội – Đội. Quan trọng hơn cả, cần đề cao việc giáo dục lịch sử bằng nhiều hình thức sinh động, dễ hiểu như truyện tranh, video,… từ đó giúp thế hệ trẻ hiểu và càng thêm tự hào về truyền thống dân tộc.

     – Thứ hai, nâng cao chất lượng và hiệu quả giáo dục trong việc tổ chức các phong trào hành động cách mạng, tạo môi trường thực tiễn để đoàn viên, thanh thiếu niên rèn luyện và phấn đấu. Tuyên truyền nâng cao nhận thức, kỹ năng hội nhập quốc tế; thường xuyên tổng kết và xác định nội dung phong trào phù hợp để thu hút được đông đảo các bạn trẻ tham gia. Phát hiện gương người tốt, việc tốt, tôn vinh các gương tiêu biểu và nhân rộng các điển hình tiên tiến. Trọng dụng người tài đức thông qua những hoạt động thực tiễn và khả năng vượt qua khó khăn, thử thách, chứ không phải khuyến khích chạy theo bằng cấp.

     – Thứ ba, xây dựng, củng cố tổ chức Đoàn vững mạnh, làm cơ sở để thực hiện tốt chức năng giáo dục đoàn viên, thanh thiếu niên. Đổi mới nội dung, chương trình, tài liệu đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Đoàn – Hội – Đội phù hợp với yêu cầu, tình hình mới; không ngừng nâng cao chất lượng rèn luyện đoàn viên, chất lượng sinh hoạt Chi đoàn; thực hiện tốt công tác bồi dưỡng, giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng.

     – Thứ tư, phát huy ưu thế của các công cụ, phương tiện truyền thông hiện đại, nâng cao vai trò của hệ thống báo chí trong giáo dục đoàn viên, thanh thiếu niên; mở rộng quy mô, nâng cao chất lượng hoạt động các thiết chế văn hóa của các tổ chức Đoàn – Hội – Đội; khai thác hiệu quả các nguồn lực xã hội trong công tác giáo dục thanh niên.

     Thế hệ trẻ hôm nay mãi mãi khắc sâu công ơn và sự hy sinh cao cả của anh hùng Lý Tự Trọng. Súng gươm, bạo tàn và những cám dỗ đã không khuất phục được Anh; bản lĩnh, trí tuệ và phẩm chất cách mạng kiên cường đã tô thắm hình ảnh Anh thêm sáng ngời. Anh hùng Lý Tự Trọng sống mãi trong lòng dân tộc, nhớ đến Anh là nhớ đến tinh thần, ý chí, biểu tượng yêu nước nồng nàn của thanh niên Việt Nam. Tuổi trẻ Việt Nam nói chung và tuổi trẻ Lâm Đồng nguyện tiếp bước Anh – Tiếp bước con đường cách mạng, kế tục xứng đáng, nỗ lực viết tiếp trang sử của thế hệ cha anh đi trước, góp phần dựng xây quê hương, đất nước ngày càng giàu mạnh, phồn vinh.

Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn Lâm Đồng