Đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác giáo dục của đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh An Giang từ bài học qua tấm gương lý tưởng cách mạng của đồng chí Lý Tự Trọng

     Trong những năm đầu thế kỷ XX, người thanh niên yêu nước Nguyễn Tất Thành đã bôn ba khắp năm châu bốn biển, đến với Chủ nghĩa Mác – Lênin và tìm ra con đường cứu nước cho dân tộc. Trong hành trình cứu nước đó, Người đặc biệt chú trọng đến việc đào tạo, bồi dưỡng thanh niên – một lực lượng quan trọng đối với sự thành bại của cách mạng. Người đã trực tiếp bồi dưỡng, rèn luyện nhiều chiến sỹ cách mạng trẻ tuổi, trong đó tiêu biểu là đồng chí Lý Tự Trọng – Người đoàn viên thanh niên cộng sản đầu tiên của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh với câu nói nổi tiếng trước tòa án kẻ thù: “Con đường của thanh niên chỉ là con đường cách mạng, không thể có con đường nào khác”.

     Nhân dịp kỷ niệm 105 năm Ngày sinh đồng chí Lý Tự Trọng (20/10/1914 – 20/10/2019), cũng là dịp để thế hệ trẻ An Giang ôn lại công lao to lớn, ý chí kiên cường, tinh thần bất khuất, tấm gương hy sinh quên mình vì nước, vì dân của người anh hùng trẻ tuổi và các thế hệ tiền bối đã cống hiến trọn đời cho cách mạng, thế hệ trẻ hôm nay nguyện noi gương anh quyết tâm học tập, lao động xây dựng quê hương, đất nước ngày càng tươi đẹp. Hơn bao giờ hết, câu nói “Con đường của thanh niên chỉ là con đường cách mạng, không thể có con đường nào khác” luôn thôi thúc tuổi trẻ hôm nay phải cố gắng phấn đấu học tập, rèn luyện, đi đầu trong cuộc cách mạng khoa học kỹ thuật, chiến thắng nghèo nàn, lạc hậu, chống nguy cơ tụt hậu về kinh tế, đấu tranh không khoan nhượng những hiện tượng tiêu cực và tệ nạn xã hội; tin tưởng trung thành với sự nghiệp cách mạng của Đảng, nêu cao cảnh giác, đánh bại chiến lược diễn biến hòa bình của các thế lực thù địch bảo vệ thành quả cách mạng.

     Những năm qua, với sự nỗ lực của các cấp bộ Đoàn trong tỉnh, công tác giáo dục của Ðoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh An Giang có những chuyển biến tích cực theo xu hướng đa dạng hóa hình thức, từng bước phù hợp tâm lý, nguyện vọng của thanh niên. Ðồng thời, các hoạt động giáo dục của Ðoàn đã nhạy bén, theo sát các sự kiện chính trị, xã hội của đất nước, luôn gắn hoạt động của thanh niên với giáo dục truyền thống, giáo dục lý tưởng, đạo đức cách mạng, lối sống đẹp và ý thức công dân trẻ. Công tác giáo dục lý tưởng, đạo đức cách mạng của Ðoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh An Giang thời gian qua góp phần nhen lên ngọn lửa lý tưởng cách mạng, ý chí và lòng yêu nước cho thanh niên.

     Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh An Giang không ngừng đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác giáo dục của Đoàn từ bài học qua tấm gương lý tưởng cách mạng của đồng chí Lý Tự Trọng; luôn xem công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thế hệ trẻ là sợi chỉ đỏ xuyên suốt toàn bộ chức năng, nhiệm vụ của tổ chức Ðoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh dưới sự lãnh đạo trực tiếp và toàn diện của Đảng Cộng sản Việt Nam và tác động của các yếu tố như: Gia đình và giáo dục gia đình; nhà trường và giáo dục học đường; bạn bè và các mối quan hệ bạn bè; phương tiện tuyên truyền truyền thống và hiện đại; công tác thanh niên của Đảng, Nhà nước và của tổ chức Đoàn – Hội – Đội; Môi trường xã hội nói chung nhất là tinh thần nêu gương của lớp người đi trước; Tác động của toàn cầu hoá văn hoá;… Đặc biệt, chính bản thân thanh niên mới là yếu tố quan trọng nhất. Vì thế, thanh niên cần phải xây dựng ý thức tự giác, tinh thần trách nhiệm để hướng tới những lý tưởng, hoài bão, ước mơ cao đẹp, từ đó có đủ niềm tin, lòng can đảm biến những khát vọng thành hành động cụ thể, thiết thực, có ý nghĩa.

     Về công tác tuyên truyền, giáo dục lý luận chính trị cho đoàn viên thanh niên được quan tâm, đổi mới kịp thời hơn. Các cấp bộ Đoàn trong tỉnh đã tổ chức cho đoàn viên, thanh niên tìm hiểu chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; học tập 6 bài học lý luận chính trị; triển khai, quán triệt các chủ trương, Nghị quyết của Đảng, của Đoàn; tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, gắn với thực hiện Chỉ thị số 01-CT/TWĐTN của Ban Thường vụ Trung ương Đoàn về việc “Tăng cường rèn luyện tác phong, lề lối công tác cán bộ Đoàn”; đăng ký thực hiện nghiêm túc Những điều cán bộ đoàn nên làm và không nên làm; tổ chức học tập, sinh hoạt chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh toàn khóa và từng năm phù hợp với từng đối tượng cán bộ Đoàn, đoàn viên, thanh niên;… Qua đó ngày càng xuất hiện nhiều tấm gương người tốt, việc tốt, nhiều phong trào, mô hình có hiệu quả. Bên cạnh đó, Tỉnh Đoàn thường xuyên duy trì hoạt động 1.789 tủ sách “Học tập và làm theo lời Bác với 30.129 đầu sách, báo, tạp chí thanh niên, Bản tin thanh niên, Đặc san tuổi trẻ…

     Công tác giáo dục truyền thống cách mạng, lòng yêu nước, tinh thần tự hào, tự tôn dân tộc cho thanh thiếu nhi tiếp tục được các cơ sở Đoàn triển khai thông qua các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, thăm hỏi gia đình chính sách, người có công với cách mạng; Giáo dục về truyền thống vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam, của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh; Tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử của Đảng, của dân tộc;… Xây dựng nội dung tuyên truyền, giáo dục của Đoàn sao cho phong phú, tạo ấn tượng đẹp và làm cho đoàn viên, thanh niên dễ tiếp thu, phải gắn với các đợt sinh hoạt chủ điểm trong từng Chi đoàn, Chi hội, Câu lạc bộ, Đội, Nhóm; lựa chọn những tấm gương thanh niên tiêu biểu và những câu nói nổi tiếng của các bậc tiền bối, anh hùng cách mạng để thảo luận, chui rèn và noi gương. 

     Việc giáo dục đạo đức, lối sống văn hóa cho thanh thiếu nhi trong toàn tỉnh luôn được chú trọng và tăng cường thực hiện ở các cấp bộ Đoàn qua việc triển khai có hiệu quả Chương trình hành động thực hiện Chỉ thị số    42-CT/TW về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ giai đoạn 2015 2030”; Đề án “Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thanh niên, thiếu niên và nhi đồng giai đoạn 2015 2020”; Cuộc vận động “Xây dựng giá trị hình mẫu thanh niên Việt Nam thời kỳ mới”, “Mỗi ngày một tin tốt, mỗi tuần một câu chuyện đẹp”… được đưa vào nội dung sinh hoạt thường xuyên của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đoàn các cấp với nhiều nội dung đa dạng, sinh động, hấp dẫn. Đồng thời, còn triển khai thông qua các sinh hoạt Chi đoàn, du khảo về nguồn, giao lưu văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, hội trại, họp mặt, tọa đàm, nói chuyện truyền thống, diễn đàn đối thoại Đảng với Thanh niên Thanh niên với Đảng,… đã thu hút đông đảo đoàn viên, thanh thiếu nhi tham gia.

     Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi tỉnh cũng còn những hạn chế: Không ít thanh, thiếu niên có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức; lối sống “lệch chuẩn”, thực dụng, chạy theo giá trị vật chất tầm thường, thiếu ý chí vươn lên; một số cấp ủy đảng, chính quyền có thời điểm chưa nhận thức đúng về vai trò của thanh niên và công tác thanh niên, chưa quan tâm giáo dục, rèn luyện, phát huy vai trò của thanh niên; hiệu quả công tác giáo dục của tổ chức Đoàn – Hội các cấp đối với một bộ phận thanh, thiếu niên chưa cao; tác động của ứng dụng công nghệ thông tin và các trang mạng xã hội đối với thanh niên rất lớn, các thế lực thù địch, xấu thường chọn mạng xã hội để ra sức lôi kéo, dụ dỗ thanh niên chống phá các quan điểm, chủ trương của Đảng và Nhà nước ta, tham gia vào các tệ nạn xã hội;…

     Trong thời gian tới, để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đoàn các cấp, Nghị quyết Đại hội Đoàn tỉnh An Giang lần thứ X, Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI, nhiệm kỳ 2017 – 2022. Trong đó, trọng tâm là có những giải pháp hiệu quả nhằm đổi mới, nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, giáo dục của Đoàn, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh An Giang xin đề xuất những giải pháp cơ để các cấp bộ Đoàn tập trung thực hiện như sau:

     Một là, đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền, giáo dục của Đoàn. Đây là một yêu cầu đặt ra trong mọi giai đoạn, mọi thời kỳ phát triển của tổ chức Đoàn. Nội dung, hình thức phong phú, đa dạng phù hợp, hấp dẫn là nhân tố quyết định đến chất lượng của công tác tuyên truyền. Trong thời gian tới tổ chức Đoàn cần quan tâm đến việc đổi mới nội dung và hình thức tuyên truyền theo hướng nội dung cần sát hơn, hợp hơn với nhu cầu của đoàn viên thanh niên; hình thức tuyên truyền phải đa dạng, phong phú, hấp dẫn theo lứa tuổi như: Tuyên truyền thông qua hệ thống website của Đoàn, diễn đàn trên mạng xã hội, qua các chiến dịch quy mô lớn hay thông qua lĩnh vực văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao…, có sự kết hợp trong phương pháp tuyên truyền; lấy việc chuyển biến nhận thức và hành động làm thước đo đánh giá chất lượng công tác tuyên truyền.

     Hai là, đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng tuyên truyền cho đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên, cộng tác viên của Đoàn một cách bài bản có đủ năng lực thực hiện nhiệm vụ; phát huy tối đa vai trò của từng đồng chí đoàn viên để mỗi cán bộ đoàn viên là một tuyên truyền viên, thường xuyên tổ chức tập huấn nghiệp vụ công tác tuyên truyền, công tác xã hội cho đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên, cộng tác viên. Tổ chức Đoàn cần thực hiện tốt công tác nắm bắt dư luận xã hội trong đoàn viên, thanh niên từ đó định hướng những nội dung, hình thức tuyên truyền cụ thể.

     Thực hiện hiệu quả Bản ghi nhớ phối hợp tổ chức các lớp đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn cho cán bộ Đoàn – Hội – Đội và thanh niên giai đoạn 2019 – 2022 giữa Tỉnh Đoàn và Trường Đoàn Lý Tự Trọng. Thường xuyên quan tâm đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ Đoàn – Hội – Đội các cấp; đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên của Đoàn giàu lòng yêu nước, vững về chuyên môn, nghiệp vụ và kỹ năng công tác gắn với thực hiện nhiệm vụ tại cơ quan, đơn vị.

     Ba là, Cần phối hợp chặt chẽ với các cấp, các ngành, đoàn thể chính trị xã hội trong việc tuyên truyền, giáo dục. Đặc biệt quan tâm mối quan hệ phối hợp với ngành giáo dục, tư pháp, văn hóa, dân số, lực lượng vũ trang để định hướng và điều chỉnh các hành vi theo chuẩn mực xã hội… Vì đây là những lĩnh vực mà Đoàn Thanh niên tham gia đông đảo nhất, ảnh hưởng lớn đến tư tưởng, nhu cầu, tâm sinh lý và tâm tư nguyện vọng của thanh niên; đồng thời huy đông tối đa các nguồn lực xã hội hóa trong công tác thanh niên.

     Bốn là, Công tác tuyên truyền, giáo dục cần phải có kế hoạch cụ thể, chi tiết theo từng nội dung và từng thời kỳ; trong đó phải phân công giao nhiệm vụ cho từng cá nhân cụ thể; duy trì chế độ kiểm tra thường xuyên và đột xuất nhằm đánh giá khách quan, khoa học trên cơ sở thực tiễn từng đơn vị. Công tác tuyên truyền, giáo dục là lĩnh vực rộng lớn, vì vậy khi đánh giá phải có cái nhìn khách quan, khoa học, tránh phiến diện một chiều hoặc đánh giá ngắn hạn mà áp đặt dự báo cho cả giai đoạn dài.

     Năm là, Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Nghị quyết Trung ương 4 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 12 về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”. Đây là biện pháp quan trọng trong công tác tuyên truyền, giáo dục của Đoàn vì thực hiện tốt các nội dung của Chỉ thị và Nghị quyết đồng thời cũng là làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục trong tổ chức. Trong thời gian tới cần duy trì những hình thức đã triển khai có hiệu quả, quan tâm xây dựng các hình thức mới như: Xây dựng các điển hình tiên tiến, các tiêu chí đánh giá trong từng lĩnh vực hướng đến thực hiện Chỉ thị và Nghị quyết của Đảng là nhiệm vụ thường xuyên, hàng ngày của từng cá nhân. Trong quá trình triển khai thực hiện cần kịp thời biểu dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ; lấy đó làm chuẩn mực phấn đấu và hình mẫu lý tưởng cho các thế hệ đoàn viên thanh thiếu nhi noi theo.

     Trong công cuộc đổi mới hôm nay, tuổi trẻ luôn là lực lượng xung kích đi đầu trong học tập, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Từ những phong trào “Thanh niên lập nghiệp”“Tuổi trẻ giữ nước”, “Thi đua, tình nguyện xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”, “Phong trào thanh niên tình nguyện” và hiện nay là hai phong trào lớn “Xung kích phát triển kinh tế xã hội và bảo vệ Tổ quốc”“Đồng hành với thanh niên lập thân lập nghiệp”. Ở mỗi địa phương, đơn vị trong tỉnh đã và đang xuất hiện ngày càng nhiều những tập thể, cá nhân tiêu biểu đi đầu trong các lĩnh vực học tập, lao động sản xuất, sáng tạo khoa học công nghệ và chiến đấu giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toan xã hội.

     Tuổi trẻ An Giang nói riêng và tuổi trẻ Việt Nam nói chung luôn noi gương và tiếp bước anh hùng Lý Tự Trọng bằng những việc làm cụ thể, thiết thực, phát huy trách nhiệm của thế hệ trẻ trong công cuộc xây dựng và bảo vệ quê hương, đất nước qua những công trình, phần việc thanh niên làm lợi cho xã hội hàng tỷ động, được cộng đồng xã hội đánh giá cao. Tiếp tục tổ chức các hoạt động tuyên truyền cho cán bộ, đoàn viên, thanh thiếu nhi về cuộc đời và tấm gương hy sinh vì sự nghiệp cách mạng của Anh hùng liệt sĩ Lý Tự Trọng, qua đó tiếp tục giáo dục lòng yêu nước, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng, niềm tin vào con đường cách mạng mà Đảng, Bác Hồ và các thế hệ thanh niên đi trước đã chọn.

     Các cấp bộ Đoàn tỉnh An Giang không ngừng đổi mới, có nhiều cố gắng, sáng tạo trong việc tìm tòi những cách làm, phương thức mới, qua đó từng bước nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục của Đoàn; việc học tập, tìm hiểu chủ nghĩa Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh được chú trọng hơn, công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, bồi dưỡng nâng cao nhận thức và niềm tin, khơi dậy và bồi đắp lòng yêu nước, tự hào dân tộc, tinh thần cảnh giác cách mạng, sẵn sàng tham gia bảo vệ Tổ quốc trong đoàn viên, thanh niên luôn được quan tâm; công tác giáo dục đạo đức, lối sống theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tiếp tục được triển khai hiệu quả; việc rèn luyện tác phong, thực hiện lề lối công tác của cán bộ Đoàn luôn được xác định là trách nhiệm của mỗi cán bộ Đoàn trong việc khẳng định và nâng cao năng lực cá nhân, đồng thời là nhiệm vụ quan trọng trong việc xây dựng đội ngũ cán bộ Đoàn có Tâm trong Trí sáng Hoài bão lớn; công tác giáo dục truyền thống tiếp tục được triển khai rộng khắp với nhiều hoạt động phong phú, đa dạng; công tác giáo dục pháp luật được quan tâm thường xuyên, quán triệt những chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước thông qua nhiều hình thức sinh động.

Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn An Giang