Thông báo – Mở lớp Kỹ năng tổ chức sự kiện của Đoàn

1. Đối tượng: Đoàn viên thanh niên, sinh viên, cán bộ Đoàn – Hội các cơ sở Đoàn trong và ngoài thành phố.

2. Thời gian, hình thức học:

+ Thời lượng khóa học: 6 buổi

+ Thời gian học: Từ ngày 05/12/2017 đến ngày 07/12/2017.

+ Hình thức học: Tập trung (2 buổi/ngày)

3. Học phí: 780.000 đ (Bảy trăm tám mươi ngàn đồng) bao gồm:

– Chi phí tài liệu học tập.

– Chi phí giấy chứng nhận.

– Chi phí cơ sở vật chất (Phòng học máy lạnh, có trái cây, nước uống cho học viên trong suốt các buổi học).

Ngoài ra, tùy điều kiện thực tế các đơn vị cử cán bộ đi học xem xét hỗ trợ cho học viên các chi phí khác: ăn uống, đi lại, lưu trú…(Trường Đoàn có khu lưu trú dành cho học viên và căn tin phục vụ ăn uống theo nhu cầu của học viên).

4. Nội dung chương trình:

+ Tổng quan về sự kiện và tổ chức sự kiện

+ Ý tưởng trong tổ chức sự kiện

+ Quy trình tổ chức sự kiện

+ Lập kế hoạch tổ chức sự kiện

+ Kỹ năng viết kịch bản

+ Kỹ năng dẫn chương trình

+ Kỹ năng điều hành sự kiện

+ Kỹ năng dự trù kinh phí và vận động tài trợ cho sự kiện

+ Thực hành tổ chức một số sự kiện của Đoàn

5. Địa điểm học: Trường Đoàn Lý Tự Trọng, số 03, đường Dân Chủ, phường Bình Thọ, quận Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh.

6. Đăng ký:

Cá nhân, đơn vị cử cán bộ đi học lập danh sách gởi phòng Hợp tác phát triển trường Đoàn Lý Tự Trọng (theo mẫu)trước ngày 30/11/2017.

Lưu ý: Nhằm đảm bảo hiệu quả huấn luyện và cơ hội thực hành của từng học viên, Khóa học chỉ nhận tối đa 45 học viên.

7. Thông tin liên hệ:

Phòng Hợp tác phát triển trường Đoàn Lý Tự Trọng, số 03, đường Dân Chủ, phường Bình Thọ, quận Thủ Đức.

Điện thoại: 08.37228766; DĐ: 090.877.3386.

Email: phonghoptacphattrienltt@gmail.com.