Thông báo – Mở lớp Bồi dưỡng cán bộ Đoàn cấp cơ sở

1. Đối tượng: cán bộ Đoàn – Hội các cơ sở Đoàn trong và ngoài thành phố.

2. Thời gian, hình thức học:

+ Thời lượng khóa học: 8 buổi

+ Thời gian học: Từ ngày 21/11/2017 đến ngày 24/11/2017.

+ Hình thức học: Tập trung (2 buổi/ngày)

3. Học phí: 850.000 đ (Tám trăm năm mươi ngàn đồng) bao gồm:

– Chi phí tài liệu học tập.

– Chi phí giấy chứng nhận.

– Chi phí báo cáo viên.

– Chi phí cơ sở vật chất (Phòng học máy lạnh, có trái cây, nước uống cho học viên trong suốt các buổi học).

Ngoài ra, tùy điều kiện thực tế các đơn vị cử cán bộ đi học xem xét hỗ trợ cho học viên các chi phí khác: ăn uống, đi lại, lưu trú…(Trường Đoàn có khu lưu trú dành cho học viên và căn tin phục vụ ăn uống theo nhu cầu của học viên).

4. Nội dung chương trình:

+ Phương pháp công tác của Bí thư, Phó Bí thư Đoàn cơ sở

+ Nghiệp vụ công tác tuyên giáo công tác tổ chức của Đoàn cấp cơ sở

+ Nghiệp vụ công tác văn phòng

+ Nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát của Đoàn cấp cơ sở

+ Kỹ năng xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch

+ Kỹ năng tổ chức trò chơi giao lưu

+ Kỹ năng vận động tập hợp thanh niên

+ Kỹ năng tham mưu, phối hợp và chỉ đạo của Đoàn cấp cơ sở

+ Truyền thông và mạng xã hội trong công tác giáo dục của Đoàn

+ Kỹ năng vận động nguồn lực xã hội cho hoạt động của Đoàn cấp cơ sở

+ Kỹ năng tổ chức tọa đàm, diễn đàn, đối thoại

+ Phương thức đoàn kết, tập hợp thanh niên

+ Phương pháp thiết kế và tổ chức các hoạt động tình nguyện

5. Địa điểm học: Trường Đoàn Lý Tự Trọng, số 03, đường Dân Chủ, phường Bình Thọ, quận Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh.

6. Đăng ký:

Cá nhân, đơn vị cử cán bộ đi học lập danh sách gởi phòng Hợp tác phát triển trường Đoàn Lý Tự Trọng (theo mẫu)trước ngày 17/11/2017.

Lưu ý: Nhằm đảm bảo hiệu quả huấn luyện và cơ hội thực hành của từng học viên, Khóa học chỉ nhận tối đa 40 học viên.

7. Thông tin liên hệ:

Phòng Hợp tác phát triển trường Đoàn Lý Tự Trọng, số 03, đường Dân Chủ, phường Bình Thọ, quận Thủ Đức.

Điện thoại: 08.37228766; DĐ: 090.877.3386.

Email: phonghoptacphattrienltt@gmail.com.