Rộn ràng những cánh chim Bồ câu trắng

Nhằm giúp các cơ sở Hội và cán bộ, hội viên nắm vững ý nghĩa, tầm quan trọng, những nội dung cốt lõi, những điểm mới của Nghị quyết và Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Hội Sinh viên Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ VII, nhiệm kỳ 2023 – 2028; qua đó nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm, phát huy tính chủ động, sáng tạo, khẩn trương, quyết liệt của các cấp bộ Hội trong triển khai thực hiện Nghị quyết tạo thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong tổ chức Hội. Đồng thời, nhằm bổ sung, nâng cao kiến thức, kỹ năng, nghiệp vụ và tạo môi trường giao lưu cho đội ngũ cán bộ Hội chủ chốt các Đại học, trường Đại học, Học viện, Cao đẳng trên địa bàn Thành phố gắn với Đề án “Nâng cao năng lực cán bộ Hội Sinh viên Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh”, ngày 17/3/2024, Ban Thư ký Hội Sinh viên Việt Nam Thành phố phối hợp với Trường Đoàn Lý Tự Trọng tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết và Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Hội Sinh viên Việt Nam TP. Hồ Chí Minh lần thứ VII, nhiệm kỳ 2023 – 2028 và khai mạc Chương trình bồi dưỡng chức danh Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam trường năm học 2023 – 2024.

Nội dung các chuyên đề học tập, quán triệt Nghị quyết và Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Hội Sinh viên Việt Nam TP. Hồ Chí Minh lần thứ VII, nhiệm kỳ 2023 – 2028 là những nội dung quan trọng trong bồi dưỡng đội ngũ cán bộ Hội chủ chốt Hội Sinh viên Việt Nam các trường. Do vậy, Ban Thư ký Hội Sinh viên Việt Nam Thành phố đã tổ chức Chương trình bồi dưỡng chức danh Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam trường năm học 2023 – 2024 sẽ diễn ra với 02 đợt, trong đó, đợt 1 được lồng ghép trong Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết vào ngày 17 tháng 3 năm 2024 (Chủ nhật) với hơn 100 học viên.

Hội nghị và chương trình bồi dưỡng đợt 1 được báo cáo các chuyên đề, cụ thể như sau:

Chuyên đề 1: Học tập, quán triệt Nghị quyết và Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Hội Sinh viên Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ VII, nhiệm kỳ 2023 – 2028.

Chuyên đề 2: Hướng dẫn quy định chế độ thông tin, báo cáo của Hội Sinh viên Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh và công tác thi đua của Hội Sinh viên Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh năm học 2023 – 2024.

Chuyên đề 3: Kiểm tra đánh giá học tập Nghị quyết Đại hội đại biểu Hội Sinh viên Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ VII, nhiệm kỳ 2023 – 2028 và khảo sát, đánh giá năng lực Cán bộ Hội Sinh viên Việt Nam Thành phố.

Sau đây là một số hình ảnh của Hội nghị

Tin – Ảnh: Đức An