Hội nghị công tác phối hợp chương trình đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn năm 2023.

Nhằm đánh giá và rút kinh nghiệm công tác tổ chức các Chương trình Bồi dưỡng, Tập huấn trong công tác phối hợp giữa các Ban, Văn phòng Thành Đoàn và Trường Đoàn Lý Tự Trọng trong năm 2022, đồng thời để chuẩn bị cho công tác tổ chức các Chương trình Bồi dưỡng, Tập huấn năm 2023, ngày 29 tháng 12 năm 2022 vừa qua Trường Đoàn Lý Tự Trọng đã tổ chức Hội nghị công tác phối hợp chương trình đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn năm 2023.

Trong Hội nghị, Trường Đoàn Lý Tự Trọng đã có báo cáo đánh giá công tác tổ chức các Chương trình Bồi dưỡng, Tập huấn năm 2022 và phương hướng triển khai các nội dung liên quan trong năm 2023.

Thông qua Hội nghị, Trường Đoàn cũng đã tiếp nhận những góp ý, cũng như dóng góp xây dựng cho các Chương trình Bồi dưỡng, Tập huấn năm 2023.

Ban Chủ tọa và các đồng chí đại diện các Ban, Văn phòng Thành Đoàn tham dự Hội nghị.

Đ.c Huỳnh Ngô Tịnh Hiệu trưởng Trường Đoàn Lý Tự Trọng, phát biểu khai mạc Hội nghị.

Đ.c Trương Tấn Nghiệp Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Công nhân Lao động Thành Đoàn trao đổi một số nội dung công tác bồi dưỡng tập huấn năm 2022 và đóng góp ý kiến, thảo luận các chương trình năm 2023.

Đồng chí Tô Minh Hiếu – Phó Trưởng Ban Thanh niên trường học Thành Đoàn trao đổi một số nội dung công tác bồi dưỡng tập huấn năm 2022 và đóng góp ý kiến, thảo luận các chương trình năm 2023.

Đồng chí Nguyễn Đức Trung – Phó Trưởng Ban Thiếu Nhi Thành Đoàn trao đổi một số nội dung công tác bồi dưỡng tập huấn năm 2022 và đóng góp ý kiến, thảo luận các chương trình năm 2023.

Đồng chí Huỳnh Văn Toàn – Trưởng khoa Công tác Đội, Đồng chí Hoàng Trọng Tiến – Trưởng khoa Kỹ Năng, Đồng chí Châu Minh Hòa –Trưởng phòng Hợp tác phát triển và các Giáo viên Trường Đoàn phát biểu ý kiến và đóng góp xây dựng chương trình.

Đ.c Đỗ Phan Như Nguyệt – Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức – Kiểm tra Thành Đoàn kết luận và phát biểu chỉ đạo chung công tác phối hợp tổ chức chương trình đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn năm 2023

Tin, ảnh: Hồng Long