Hoạt động thực tế cơ sở của chương trình đào tạo chức danh TPT Đội khoá D46

Nhằm nâng cao chất lượng Chương trình đào tạo chức danh Tổng phụ trách Đội theo phương châm “Học đi đôi với hành”, gắn liền việc học tập lý luận, nghiệp vụ trong tổ chức công tác Đội và phong trào thiếu nhi với hoạt động thực tiễn của cơ sở, đồng thời tổ chức giao lưu trao đổi kinh nghiệm trong công tác Đội và phong trào trào thiếu nhi dành cho đội ngũ Phụ trách Đội thành phố, Ban Giám hiệu Trường Đoàn Lý Tự Trọng tổ chức hoạt động thực tế cơ sở tiết sinh hoạt Đội trong chương trình đào tạo chức danh Tổng Phụ trách Đội – Khóa D46 tại liên đội trường THCS Hoàng Lê Kha quận 6 do thầy Nguyễn Minh Hoàng Hải – Phó Trưởng khoa Công tác Đội làm trưởng đoàn.

Nội dung trong buổi thực tế, các bạn học viên được nghe giới thiệu về lịch sử hình thành trường, các thành tích tiêu biểu cũng như mô hình hoạt động hay của liên đội. Đồng thời các bạn cũng được tham dự thực tế một buổi sinh hoạt Đội với chủ đề: “Noi gương anh hùng Kim Đồng – Thiếu nhi Việt Nam tiến bước”. Đây cũng là hoạt động nhằm tưởng niệm 80 năm ngày hi sinh của anh hùng liệt sĩ Kim Đồng (15/02/1943-15/02/2023) của liên đội trường THCS Hoàng Lê Kha, quận 6.

Kết thúc buổi thực tế cơ sở, các bạn học viên của chương trình đào tạo chức danh Tổng Phụ trách Đội khoá D46 đã thu hoạch được rất nhiều kiến thức, nghiệp vụ bổ ích, làm hành trang cho bản thân mình.

Hình ảnh hoạt động trong buổi đi thực tế tại Liên đội trường THCS Hoàng Lê Kha quận 6 của học viên lớp D46.