Trường Đoàn tổ chức thành công tọa đàm “Giải pháp triển khai Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ XI nhiệm kỳ 2022 – 2027”

Sáng ngày 16 tháng 11 năm 2022, Trường Đoàn Lý Tự Trọng đã tổ chức tọa đàm “Giải pháp triển khai Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ XI nhiệm kỳ 2022 – 2027”.

Tại tọa đàm, các đại biểu tập trung trao đổi về các nội dung trọng tâm:

– Phương pháp nghiên cứu, hệ thống nội dung Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ XI nhiệm kỳ 2022 – 2027

– Ứng dụng công nghệ thông tin trong trình bày Nghị quyết Đại hội Đoàn, thuận lợi và khó khăn.

– Phương pháp tổ chức triển khai Nghị quyết Đại hội Đoàn phù hợp cho từng khu vực đối tượng.

– Trao đổi, chia sẻ các mô hình, giải pháp trong việc triển khai và thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ XI nhiệm kỳ 2022 – 2027.

– Công tác phối hợp, chỉ đạo của các cấp bộ Đoàn trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Thành phố  Hồ Chí Minh lần thứ XI nhiệm kỳ 2022 – 2027.

Tham dự tọa đàm có đại diện Đảng ủy phụ trách công tác thanh niên các đơn vị, đại diện các cơ sở đoàn trên địa bàn thành phố và giáo viên Trường Đoàn Lý Tự Trọng.

Nhằm lắng nghe những ý kiến trao đổi và định hướng nội dung, tọa đàm được diễn ra dưới sự chủ tọa của 03 đ/c: Đ/c Trịnh Thị Hiền Trân – Phó Bí thư Thành Đoàn TP. Hồ Chí Minh; Đ/c Huỳnh Ngô Tịnh – Hiệu trưởng; và Đ/c Nguyễn Trọng Nghĩa – Phó Hiệu trưởng Trường Đoàn Lý Tự Trọng.

Đóng góp cho tọa đàm, có 5 bài tham luận đến từ các đơn vị và cá nhân:

– Đ/c Nguyễn Xuân Ngọc – UVBTV, Trưởng ban Tuyên giáo Đảng ủy khối cơ sở Bộ xây dựng với tham luận “Phương pháp tổ chức triển khai Nghị quyết Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Thành phố Hồ Chí Minh”

– Đ/c Lê Hảo – Trợ lý Thanh niên Bộ Tư lệnh thành phố với tham luận “Ứng dụng thư viện điện tử Thanh niên Bộ Tư lệnh Thành phố trong triển khai và thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Thành phố Hồ Chí Minh”

– Đ/c Nguyễn Phương Ngọc – Phó Bí thư Thành Đoàn Thành phố Thủ Đức với tham luận “Báo cáo giải pháp triển khai Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2022 – 2027 cho đoàn viên thanh niên”

– Đ/c  Đặng Văn Khoa – Phó Bí thư Đoàn trường Đại học Sư TP. Hồ Chí Minh với tham luận “Giải pháp triển khai Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2022 – 2027 tại các cơ sở giáo dục đại học”

– Đ/c Nguyễn Minh Hoàng Hải – Phó khoa Công tác Đội với tham luận     “Công nghệ thông tin – những đề xuất trong việc triển khai Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2022 – 2027”

Ngoài ra, tọa đàm còn đón nhận hơn 10 ý kiến phát biểu, thảo luận của các đồng chí đến từ Đoàn các khu vực với những đặc trưng, đặc thù riêng, thuận lợi, khó khăn cũng như những ý tưởng, giải pháp phù hợp cho từng địa phương cụ thể.

Phát biểu tổng kết tọa đàm, Đ/c Trịnh Thị Hiền Trân – Phó Bí thư Thành Đoàn TP. Hồ Chí Minh đã dùng 4 từ: “Biết – Hiểu – Tin – Hành động” để tóm lược về vai trò, tầm quan trọng cũng như phương pháp triển khai Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ XI nhiệm kỳ 2022 – 2027 đến từng đoàn viên.

Triển khai Nghị quyết không phải chỉ là trong một ngày, một buổi mà cần liên tục, xuyên suốt và gắn liền với thực tiễn công tác tại từng đơn vị nhằm biến những chủ trương chung trong nghị quyết thành hành động cụ thể, thiết thực trong công tác Đoàn.

Tin: Lê Nghĩa; ảnh: Nam Anh, Xuân Vũ