Nghiệm thu, đánh giá đề tài đi cơ sở của giáo viên năm 2020

Ngày 10/12/2020, Trường Đoàn Lý Tự Trọng tổ chức nghiệm thu đề tài đi cơ sở của giáo viên năm 2020. Thời gian đi cơ sở của giáo viên Trường Đoàn năm 2020 diễn ra từ tháng 4/2020 đến hết tháng 11/2020. Với ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, công tác đi cơ sở của giáo viên năm nay gặp những khó khăn nhất định, tuy nhiên, giáo viên Trường Đoàn đã hoàn thành nhiệm vụ, đạt kết quả đi cơ sở tốt, đáp ứng yêu cầu của nhà trường.

Hoạt động đi cơ sở của giáo viên Trường Đoàn nhằm nâng cao chuyên môn giảng dạy; góp phần giải quyết những vấn đề của công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi tại địa phương, đơn vị. Bên cạnh đó, việc đi cơ sở còn rèn luyện năng lực, kỹ năng, phương pháp công tác của giáo viên; góp phần tích cực xây dựng phong cách cán bộ Đoàn Thành phố và tăng cường mối quan hệ công tác của Trường Đoàn với các đơn vị, cơ sở Đoàn.

Sau đây là một số hình ảnh:

Giáo viên báo cáo kết quả đi cơ sở trước Ban Giám hiệu

Tin, ảnh: Hạnh Phạm