Sinh hoạt chi đoàn chủ điểm tháng 5, tháng 6

     Ngày 21 tháng 6 năm 2018, Chi đoàn Trường Đoàn Lý Tự Trọng tổ chức buổi sinh hoạt chủ điểm với chủ đề: “Học tập tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về rèn luyện tác phong cán bộ Đoàn”.

     Tại buổi sinh hoạt các bạn đoàn viên đã tích cực đóng góp ý kiến, thảo luận sôi nổi để đưa ra những bài học đúc kết từ phong cách làm việc của Người, đó là: “Có kế hoạch làm việc rõ ràng”, “Phải làm việc với phong cách tỷ mỉ, cụ thể, thiết thực, không hình thức và chú ý kiểm tra xem công việc tiến hành như thế nào” …

     Sau buổi sinh hoạt, các bạn đoàn viên tham quan khu di tích lịch sử nhà tù Phú Lợi, khu di tích chiến khu Vĩnh Lợi, Trung tâm Hành chính tỉnh Bình Dương và giao lưu, trao đổi học tập kinh nghiệm với đơn vị Tỉnh Đoàn Bình Dương.

Tin: Thúy An

Ảnh: Tư liệu