Nâng cao chất lượng phong trào giáo dục truyền thống thông qua các hoạt động tuyên truyền bảo tồn, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc

     1. Đặt vấn đề

Đội TNTP Hồ Chí Minh là tổ chức của thiếu nhi Việt Nam do chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng cộng sản Việt Nam sáng lập, được Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phụ trách. Đội TNTP Hồ Chí Minh luôn là tổ chức nòng cốt trong các phong trào
thiếu nhi, là lực lượng giáo dục trong và ngoài nhà trường, là lực lượng dự bị của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. Đội lấy 5 điều Bác Hồ dạy thiếu niên nhi đồng làm mục tiêu phấn đấu, rèn luyện cho Đội viên. Đứng dưới cờ Đội, Đội viên được phát triển mọi khả năng trong hoạt động, học tập, vui chơi, được cống hiến sức mình cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng và bảo vệ tổ quốc. Mục tiêu lý tưởng cao đẹp này của Đội TNTP Hồ Chí Minh đã được xây dựng và duy trì từ ngày đầu thành lập cho đến nay. Trong mỗi mốc son của lịch sử gắn với công cuộc đấu tranh giành độc lập của dân tộc, gắn với công cuộc đổi mới hội nhập và phát triển của đất nước đều có không ít dấu ấn của thiếu niên nhi đồng cùng tham gia, cùng góp sức. Trong bối cảnh hiện nay, cùng với sự phát triển của xã hội, công nghệ khoa học kỹ thuật nhất là công nghệ thông tin phát triển mạnh tạo điều kiện thuận lợi cho thiếu nhi tiếp cận vươn xa ra tầm thế giới qua các trang mạng xã hội. Tuy nhiên cũng có những tác động ngược lại, ảnh hưởng đến sự phát triển nhân cách thiếu nhi. Vì vậy, đã có không ít khó khăn và thách thức để Đội TNTP Hồ Chí Minh thu hút thiếu nhi đến với hoạt động Đội. Một trong những điều kiện để có thể làm tốt nhiệm vụ thu hút thiếu nhi đến với hoạt động Đội trong trường học là Đội phải luôn đổi mới về hình thức…..(Tải về tại đây)