Giải pháp nâng cao chất lượng chương trình rèn luyện đội viên Đội TNTP Hồ Chí Minh trên địa bàn quận giai đoạn 2018 – 2022

     Thực hiện lời Bác Hồ dạy “Vì lợi ích mười năm trồng cây, vì lợi ích trăm năm trồng người, với mục đích tổ chức các hoạt động thiết thực hướng đến Hội nghị công tác Đội và phong trào thanh thiếu nhi Thành phố giai đoạn 2018 – 2022”. Trong thời gian qua, đội viên thiếu nhi Phú Nhuận đã tích cực tham gia chương trình “Rèn luyện Đội viên” do Hội đồng Đội Trung Ương và Thành phố phát động.

     Có thể nhận thấy rằng chương trình “Rèn luyện Đội viên” luôn là công tác được quan tâm và được triển khai thường xuyên. Chương trình đã góp phần giáo dục cho các em về những kiến thức về truyền thống lịch sử dân tộc; truyền thống của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Đội TNTP Hồ Chí Minh; kiến thức về môi trường, sức khỏe, thể dục thể thao, giao thông, kỹ năng thực hành xã hội, kỹ năng đội viên và những vấn đề quốc tế.

     Song song với những lợi ích mà chương trình mang lại, vẫn còn đó những tồn tại, những khó khăn, bất cập, qua các bài học kinh nghiệm thực tiễn, Hội đồng Đội quận Phú Nhuận xác định rõ tầm quan trọng, phương hướng, mục tiêu cụ thể để thực hiện chương trình rèn luyện Đội viên phù hợp với đặc thù của đơn vị trong thời gian tới, cụ thể như sau….. (Tải về tại đây)