Nhận thức sâu sắc nội dung và giá trị từ Di chúc của Bác để phấn đấu rèn luyện xứng đáng tuổi trẻ thế hệ bác hồ

     Nhân dịp 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, xin được gửi đến tọa đàm ngay hôm nay những cảm nghĩ về việc thực hiện di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Trước lúc đi xa, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã để lại cho toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta bản di chúc bất hủ. Những tâm huyết, sâu xa của Bác, những điều Bác dặn trong di chúc vẫn là những vấn đề căn cốt luôn mang tính thời sự đối với Đảng và nhân dân ta trong suốt 50 năm qua.

     Bản di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh là một di sản vô giá cho hôm nay và mai sau, mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, mãi khắc sâu trong tâm trí của mỗi người dân Việt Nam. Bản di chúc của Bác còn là văn kiện lý luận quan trọng của Đảng, là ngọn đèn soi sáng con đường cách mạng Việt Nam, là hành trang vững chắc để toàn dân tộc đoàn kết đồng lòng, khắc phục những khó khăn thử thách xây dựng đất nước ta đàng hoàng hơn, to đẹp hơn và ai trong chúng ta cũng có cơm ăn, áo mặc, ai cũng được học hành như mong muốn của Bác lúc sinh thời.

     Trong nội dung Di chúc Bác vẫn dành một phần nói về thanh niên và vai trò của thanh niên, với những chủ nhân tương lai của đất nước. Nhận định thanh niên là một trong những lực lượng nòng cốt, nên ngay từ những năm đầu về nước hoạt động, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã bí mật thành lập Hội Việt Nam cách mạng Thanh niên, chuẩn bị những hạt giống đỏ, ươm mầm cho sự trưởng thành, lớn mạnh của sự nghiệp cách mạng Việt Nam. Trong cuộc 2 cuộc kháng chiến Bác luôn luôn theo dõi chặt chẽ và chỉ dẫn thanh niên tham gia phong trào kháng chiến. Đặt niềm tin vào sức mạnh của thanh niên, Bác coi thanh niên là người thân trong gia đình mình, sự mất mát của thanh niên cho cuộc kháng chiến giành độc lập dân tộc là nỗi đau trong cơ thể Bác.

     Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7 BCH TW khoá X về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa có nêu: “Thanh niên là rường cột của nước nhà, chủ nhân tương lai của đất nước, là lực lượng xung kích trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, một trong những nhân tố quyết định sự thành bại của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, hội nhập quốc tế và xây dựng chủ nghĩa xã hội. Thanh niên được đặt ở vị trí trung tâm trong chiến lược bồi dưỡng, phát huy nhân tố và nguồn lực con người. Chăm lo, phát triển thanh niên vừa là mục tiêu, vừa là động lực bảo đảm cho sự ổn định và phát triển vững bền của đất nước”.

     Thực hiện lời căn dặn của Người, 50 năm qua, các lớp thế hệ thanh niên với sức trẻ, sự nhiệt huyết và tinh thần xung kích của mình đã ra sức thực hiện nhiều công trình, phần việc đầy ý nghĩa và thiết thực gắn với lời dạy của Bác đối với thanh niên:“Không có việc gì khó/ Chỉ sợ lòng không bền/Đào núi là lấp biển/Quyết chí ắt làm nên!”.

     Bản thân là một người cán bộ đoàn, tôi luôn có nhận thức sâu sắc về những nội dung cơ bản và giá trị to lớn của di chúc, phát huy tinh thần xung kích, tiếp tục phấn đấu rèn luyện, xứng đáng tuỏi trẻ thế hệ Bác Hồ; không ngừng học tập nâng cao trình độ, chuyên môn nghiệp vụ, bồi dưỡng kỹ năng để trở thành cán bộ đoàn tiêu biểu, là lực lượng nồng cốt của tuổi trẻ thành phố; đồng thời tiếp thêm ngọn lữa nhiệt huyết cho đoàn viên thanh niên, bồi dưỡng và phát huy các gương đoàn viên thanh niên tiêu biểu trở thành đoàn viên ưu tú vừa hồng vừa chuyên.

     “Một năm khởi đầu từ mùa xuân. Một đời khởi đầu từ tuổi trẻ. Tuổi trẻ là mùa xuân của xã hội” câu nói của Bác đã khẳng định niềm tin vào thế hệ trẻ trong sự nghiẹp dựng nước và giữ nước của dân tộc.

     Thế nên bản thân mỗi thanh niên tự nhận thức không nên thoả mãn, bằng lòng với những gì đã đạt được, đã có được để dừng lại nửa chừng, tự rèn luyện nâng cao nhận thức để tránh xa thái độ tự mãn, tự phụ, để rèn luyện, dần hình thành đức tính khiêm tốn, nhã nhặn, biết ứng xử khéo léo, không tự mãn, không quá tự đề cao mình để luôn luôn cầu thị, học hỏi nâng cao nhận thức cũng như nâng tầm bản lĩnh trí tuệ của bản thân. Đồng thời rèn luyện đạo đức – lối sống – tác phong theo tấm gương của Bác. Mỗi thanh niên phải luôn kiên định tư tưởng, bồi đắp lý tưởng, ước mơ, hoài bão, sống tích cực hơn mỗi ngày, ra sức học tập góp phần xây dựng thành phố có chất lượng sống tốt, văn minh, hiện đại nghĩa tình, xứng đáng với công ơn của các thế hệ đi trước, đáp lại kỳ vọng cao cả của Bác ở Di Chúc cách đây đã 50 năm như mong ước của Người lúc sinh thời “ xây dựng đất nước đàng hoàng hơn, to đẹp hơn”, phấn đấu trở thành người cộng sản trẻ – người viết tiếp tương lai.

Nguyễn Thanh Bình

Nhà thiếu nhi Quận 12

Học viên lớp D36, trường Đoàn Lý Tự Trọng