Một số trao đổi về Lễ Kết nạp đội viên

     Để Lễ Kết nạp đội viên được tổ chức trang trọng, ý nghĩa và đúng theo quy định của Điều lệ Đội và Nghi thức Đội, các anh chị phụ trách Đội và Ban Chỉ huy các chi đội cần lưu ý những quy định sau:

     1. Yêu cầu: Sau khi đủ điều kiện kết nạp đội viên được quy định trong Điều lệ Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh, chi đội tổ chức Lễ kết nạp đội viên (việc kết nạp đội cho thiếu niên lớp 3 khi chưa có chi đội thì do Ban Chỉ huy chi đội phụ trách lớp nhi đồng tổ chức).

     => Như vậy, chúng ta cần lưu ý Lễ kết nạp đội viên là do chi đội tổ chức, không phải do liên đội đứng ra tổ chức chung cho tất cả đội viên được kết nạp.

     2. Công tác chuẩn bị:

     – Địa điểm kết nạp: Phòng Đội, phòng truyền thống, nhà bảo tàng, di tích lịch sử…

     – Thời gian: Chọn ngày lễ có ý nghĩa. 

     – Thành phần tham dự: Toàn chi đội, Tổng phụ trách, phụ trách chi đội, đại diện cha mẹ học sinh, đại diện Ban Chỉ huy liên đội và đội viên được kết nạp.

     – Trang trí: Có cờ Đội (hoặc Huy hiệu Đội) và dòng chữ “LỄ KẾT NẠP ĐỘI VIÊN”.

     => Như vậy, chúng ta cần lưu ý việc trang trí lễ kết nạp đội viên không cần phải có dòng chữ Đội Thiếu Niên Tiền Phong Hồ Chí Minh, không cần phải có dòng chữ tên liên đội, không cần phải có dòng chữ năm học

     Việc sử dụng Huy hiệu Đội trên thiết kế trang trí cần được đặt ở vị trí trang trọng trên dòng chữ LỄ KẾT NẠP ĐỘI VIÊN, không đặt ở vị trí bên dưới.

     3. Diễn biến:

     – Chi đội trưởng hoặc chi đội phó điều khiển chào cờ (Lễ Chào cờ được thực hiện theo hình thức tổ chức Lễ Chào cờ ở chi đội), tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu, công bố danh sách đội viên được kết nạp và mời đội viên mới lên đọc lời hứa.

     – Đội viên mới bước lên đối diện với cờ, nghiêm trang đọc lời hứa được quy định trong Điều lệ Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh. Đọc xong hô: “Xin hứa!”, toàn chi đội đứng nghiêm. 

     – Phụ trách chi đội đặt khăn quàng đỏ lên vai và căn dặn đội viên mới. Đội viên mới đáp: “Sẵn sàng!” và tự thắt khăn quàng đỏ, đứng nghiêm, chào cờ và quay lại chào các đại biểu và đội viên trong chi đội.

     => Như vậy, chúng ta cần lưu ý phụ trách không thắt khăn quàng đỏ cho các em mà chỉ đặt khăn lên vai và căn dặn các em. Các em sẽ tự tay thắt khăn quàng đỏ của mình để khẳng định mình đã chính thức trở thành đội viên và đã thuộc và thực hiện đúng các yêu cầu đối với đội viên. 

     – Chi đội trưởng phân công đội viên mới về phân đội. Toàn chi đội hát tập thể bài hát “Mơ ước ngày mai” (Trần Đức). Lễ kết nạp kết thúc.

     4. Chú ý:

     – Tổ chức lễ kết nạp một cách trọng thể, tạo ấn tượng sâu sắc. 

     – Mỗi lần kết nạp không quá 15 đội viên. Nếu có từ 2 em trở lên thì một em đọc lời hứa xong, các em khác đồng thanh đáp một lần: “Xin hứa!”. 

     – Sau khi tổ chức kết nạp đội cho thiếu niên lớp 3, Ban Chỉ huy liên đội có thể đề nghị Ban Chấp hành Đoàn hoặc Hội đồng Đội cấp xã ra quyết định thành 
lập chi đội mới. Nếu chưa thành lập chi đội, đội viên có thể sinh hoạt ghép với chi đội phụ trách lớp nhi đồng của mình.

NHỮNG ĐIỀU CƠ BẢN VỀ LUẬT TRẺ EM 2016