Cảm nhận của tôi về bản di chúc của Bác Hồ

Tháp Mười đẹp nhất bông sen

Việt Nam đẹp nhất có tên Bác Hồ.

     Bác Hồ – vị lãnh tụ vĩ đại của nhân dân Việt Nam, anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa thế giới.

     Bác là niềm tự hào của dân tộc Việt Nam. Bác tượng trưng cho những tinh hoa tốt đẹp của dân tộc Việt Nam.

     Tôi hiểu về Bác

     Người con của làng Sen xứ Nghệ sinh 19/5/1890 trong một gia đình Nho học yêu nước. Từ nhỏ Bác rất thông minh, chăm chỉ. Lớn lên trong hoàn cảnh đất nước bị thực dân Pháp cai trị, chứng kiến biết bao cảnh đau thương tàn ác dã man của quân thù lòng người đau như cắt. Năm 1911, Bác ra đi tìm đường cứu nước. Để tìm ra con đường giải phóng dân tộc,  Bác đã trải qua biết bao gian khổ trên con đường hoạt động cách mạng. Cuộc hành trình qua 3 đại dương, 4 châu lục Á, Âu, Phi, Mỹ và gần 30 quốc gia, hàng trăm thành phố lớn, nhỏ, tiếp xúc với nhiều dân tộc, nhiều nền văn hóa đã đưa Nguyễn Ái Quốc đến với chủ nghĩa Mác – Lênin, tìm ra con đường cứu nước cho dân tộc Việt Nam – con đường cách mạng vô sản.

Luận cương đến Bác Hồ.

Và Người đã khóc

Lệ Bác Hồ rơi trên chữ Lênin

Bốn bức tường im nghe Bác lật từng trang sách gấp

Tưởng bên ngoài, đất nước đợi mong tin

Bác reo lên một mình như nói cùng dân tộc

“Cơm áo là đây! Hạnh phúc đây rồi!”

Hình của Đảng lồng trong hình của Nước

Phút khóc đầu tiên là phút Bác Hồ cười

     Cả cuộc đời của Bác Hồ kính yêu là một cuộc hành trình không mệt mỏi vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân.

     Bác đã dẫn dắt Cách mạng đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác. Chiến thắng Điện Biên Phủ đã làm chấn động bạn bè năm châu thế giới: “Chín năm là một Điện Biên – Nên vành hoa đỏ nên thiên sử vàng”. Thắng lợi chiến dịch Điện Biên Phủ chấm dứt sự thống trị của thực dân Pháp ở nước ta, đưa miền Bắc tiến lên chủ nghĩa xã hội, làm hậu phương vững chắc cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Trong suốt 21 năm kiên trì đấu tranh kết thúc với cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân năm 1975, đỉnh cao là Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử giải phóng miền Nam, thống nhất Tổ quốc. Thắng lợi vĩ đại này, là một trong những trang chói lọi nhất của lịch sử dân tộc, là sự kiện có tầm quốc tế và có tính chất thời đại sâu sắc, mở ra một kỷ nguyên mới – kỷ nguyên của nước Việt Nam độc lập, thống nhất và đi lên chủ nghĩa xã hội.

     Cuộc đời của Bác không chỉ gắn liền với cách mạng mà Bác còn là nhà thơ, nhà văn kiệt xuất. Bác được phong tặng danh hiệu danh nhân văn hóa thế giới. Danh nhân văn hóa là người có kiến thức uyên thâm về mọi mặt có cống hiến to lớn cho đất nước về tinh thần vật chất, có ý nghĩa cả thế giới.

     Sự ra đời và nội dung di chúc của Bác           

     Vào năm1965, Bác chọn tháng 5 để viết Di chúc, chọn ngày 10/5 bắt đầu đặt bút viết những dòng đầu tiên. Đề tài liệu mật lúc 9 giờ, theo y học từ 9  giờ sáng là thời gian minh mẫn sáng suốt nhất của con người, viết hoàn thành vào ngày 14/5 hẹn đ/c Lê Duẩn lúc 16 giờ ngày 14/5/1965 ký vào tài liệu, Bác đã đưa tài liệu cho đ/c Vũ Kỳ cất giữ và dặn rằng ngày này năm sau đưa lại cho Bác.

     Bác dặn dò công việc trước hết là nói về Đảng, nhờ đoàn kết chặt chẽ trong Đảng, phục vụ giai cấp, phục vụ nhân dân nên từ ngày thành lập đến nay Đảng ta đã tổ chức lãnh đạo nhân dân giành được thắng lợi này đến thắng lợi khác. Bác dặn dò …  sợ mất đoàn kết trong Đảng ; mất đoàn kết dân tộc nên Bác dặn dò phải giữ gìn sự thống nhất đoàn kết trong Đảng như giữ gìn con ngươi của mắt mình.

     Trong Đảng phải thực hiện dân chủ, rộng rãi, thực hiện tự phê bình và phê bình; phải có tình đồng chí, thương yêu nhau.

     Bác nói đến nhân dân lao động, Bác dặn dò Đảng phải có kế hoạch thật tốt để cho đời sống nhân dân. Từ đầu Bác đã khẳng định vị trí của nhân dân là gốc Cách Mạng.

     Nói về phong trào cộng sản thế giới, cách nói của Bác hết sức khiêm tốn. Tự hào về sự lớn mạnh của phong trào công nhân Quốc tế bao nhiêu thì càng đau lòng sự bất hòa của các Đảng anh em bấy nhiêu.

     Về việc chung hết sức phục vụ nhân dân, chỉ tiếc là không thể phục vụ lâu hơn thế.

     Mở đầu nội qui luật sinh tử là cốt yếu tự nhiên cho nên đón nhận chớ nên phúng điếu linh đình để tốn kém tiền bạc cho dân. Lúc sống Bác nêu gương về tiết kiệm chống lãng phí, Bác kêu gọi toàn dân tộc tiết kiệm.

     Ý nghĩa giá trị sâu sắc của Di chúc tôi học được.      

     Bản Di chúc này thể hiện 1 bản cương lĩnh chính trị tóm tắt Bác để lại cho Đảng ta, cho nhân dân ta, đã đề cập được mấy vấn đề sau:

     Xác định mục tiêu, phương hướng chiến lược lâu dài cho dân tộc Việt Nam; biểu hiện sự kế thừa cương lĩnh chính trị đầu tiên và phát triển lâu dài đó là mong muốn hoàn thành cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, hoàn thành cuộc cách mạng giải phóng dân tộc, giải phóng con người, thống nhất đất nước. Hoàn thành cách mạng giải phóng dân tộc xong; tiến lên chủ nghĩa xã hội xây dựng nước Việt Nam độc lập dân chủ, thống nhất, giàu mạnh.

     Chăm lo thực hiện thắng lợi mục tiêu ấy, Bác lại nói đến Đảng ta là lực lượng lãnh đạo cách mạng, chăm lo đến mọi tầng lớp nhân dân; Chăm lo xây dựng thế hệ cách mạng cho đời sau là việc làm quan trọng, rất cần thiết.

     Bác để lại gì? Theo lẽ thông thường người ra đi để lại tài sản, tiền bạc cho con cháu nhưng Bác ra đi để lại vô vàn lòng thương yêu cho toàn Đảng, toàn dân, cho các cháu thanh thiếu niên nhi đồng; mong muốn xây dựng nước ta vững mạnh, to đẹp hơn, giàu mạnh hơn.

     Trong cuộc vận động học tập và làm theo lời Bác, tôi học tập tấm gương của Bác.

     Mỗi người chúng ta, nhất là cán bộ, đảng viên phải không ngừng tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất, đạo đức cách mạng, chống lại những căn bệnh: “Kiêu ngạo, công thần, địa vị, chuyên quyền độc đoán, cục bộ, bản vị, ích kỷ, bè phái, mất đoàn kết, cá nhân chủ nghĩa, tham nhũng, hối lộ, vi phạm pháp luật…”; vì đó là nguy cơ làm biến chất Đảng. Do đó, học tập và rèn luyện theo đạo đức Hồ Chí Minh sẽ giúp xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, đất nước giàu đẹp.

     Bác Hồ thương yêu con người với một tình cảm sâu sắc, vừa bao la rộng lớn, vừa gần gũi thân thương đối với từng số phận con người. Người quan tâm đến tư tưởng, công tác,  đời sống của từng người, việc ăn, việc mặc, việc ở, học hành, giải trí của mỗi người dân. Tình yêu thương con người của Bác Hồ luôn gắn liền

     với hành động cụ thể, phấn đấu vì độc lập của Tổ quốc, tự do hạnh phúc của con người. Chính vì thế, hình ảnh Bác Hồ kính yêu vẫn sống mãi trong lòng mỗi người chúng ta. “Những ai muốn biết thế nào là con người chân chính, đâu là vẻ đẹp của thế giới, đâu là sự thắng lợi của lý tưởng trên trái đất này, đâu là mùa xuân, thì phải tìm hiểu cuộc đời của Chủ tịch Hồ Chí Minh, tìm hiểu cuộc sống mẫu mực của người anh hùng này của thời đại chúng ta”.

     Noi gương Bác, mỗi người cán bộ, Đảng viên, mỗi quần chúng tốt của Đảng, luôn luôn ghi nhớ: “Suốt đời học tập đạo đức, tác phong của Người, bồi dưỡng phẩm chất cách mạng, không sợ gian khổ, không sợ hy sinh, rèn luyện mình thành những chiến sĩ trung thành với Đảng, với dân, xứng đáng là đồng chí, là học trò của Hồ Chủ Tịch. Noi gương Người, toàn thể nhân dân ta, thanh niên ta nguyện ra sức trau dồi mình thành những người con mới, làm chủ đất nước, làm chủ xã hội mới, mang lá cờ bách chiến bách thắng của Hồ Chủ tịch tới đích cuối cùng”.

     Hôm nay đây cả nước kỷ niệm hướng đến 129 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh và kỷ niệm 50 năm thực hiện theo di chúc của Bác, tôi cùng giáo viên, học viên trường Đoàn Lý Tự Trọng quyết tâm thi đua dạy tốt, học tốt, nguyện xứng đáng với ngôi trường mang tên người anh hùng Lý Tự Trọng.

Huỳnh Văn Toàn

Trưởng Khoa Công tác Đội, trường Đoàn Lý Tự Trọng