Kế hoạch tổ chức tập huấn Cán bộ Đoàn xây dựng lực lượng và cán bộ Đoàn – Hội tại các doanh nghiệp ngoài nhà nước năm 2012

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH
    BCH TP. HỒ CHÍ MINH
                    ***                                         TP. Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 4 năm 2012
         Số:  27/KH-ĐTN    

KẾ HOẠCH
Tổ chức tập huấn Cán bộ Đoàn xây dựng lực lượng 
và cán bộ Đoàn – Hội tại các doanh nghiệp ngoài nhà nước năm 2012
_______

 

I. MỤC ĐÍCH – YÊU CẦU:
1. Mục đích:
– Thực hiện Kế hoạch số 10/KH-ĐTN ngày 08/3/2012 của Ban Thường vụ Thành Đoàn về tăng cường tổ chức hoạt động và xây dựng Đoàn – Hội tại các doanh nghiệp ngoài nhà nước giai đoạn 2008 – 2012 năm 2012; Kế hoạch số 11/KH-ĐTN ngày 09/3/2012 của Ban Thường vụ Thành Đoàn về Tăng cường hoạt động phong trào và xây dựng tổ chức Đoàn – Hội tại các doanh nghiệp ngoài nhà nước có trên 500 lao động từ nay đến năm 2015.
– Thiết thực chào mừng Đại hội Đoàn các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Thành phố Hồ Chí Minh lần IX nhiệm kỳ 2012 – 2017 và Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần X nhiệm kỳ 2012 – 2017; thực hiện chủ đề công tác Đoàn năm 2012 “Nâng cao chất lượng tổ chức Đoàn”.
– Tăng cường công tác bồi dưỡng nghiệp vụ, kỹ năng công tác Đoàn – Hội cho lực lượng cán bộ Đoàn – Hội trong doanh nghiệp ngoài nhà nước, qua đó đẩy mạnh công tác giao lưu, trao đổi kinh nghiệm giữa các đơn vị, tạo động lực cho các hoạt động phong trào kinh tế ngoài nhà nước trên địa bàn thành phố từ nay đến năm 2015.

2. Yêu cầu:
– Nội dung tập huấn gắn với nhu cầu thực tiễn của công tác Đoàn và phong trào thanh niên khu vực kinh tế ngoài nhà nước; hình thức tập huấn sinh động, phát huy vai trò chủ động của trại sinh trong việc tham gia tập huấn.
– Đảm bảo tính an toàn, vui tươi, đoàn kết, tiết kiệm trong tổ chức.
– Công tác phối hợp, triển khai, thông tin tuyên truyền phong phú, hiệu quả, sâu rộng đến các đối tượng.

II. NỘI DUNG – HÌNH THỨC TỔ CHỨC:
1. Lớp tập huấn dành cho cán bộ Đoàn trực tiếp xây dựng tổ chức Đoàn – Hội tại các doanh nghiệp ngoài nhà nước.
1.1. Thành phần:
– Thành viên tổ công tác thực hiện chương trình tăng cường tổ chức hoạt động và xây dựng Đoàn – Hội tại các doanh nghiệp ngoài nhà nước.
– Thành viên Ban tổ chức kế hoạch xây dựng Đoàn – Hội tại các doanh nghiệp ngoài nhà nước trên 500 lao động giai đoạn 2012 – 2015.
– Cán bộ Trung tâm hỗ trợ Thanh niên công nhân thành phố.
– Đồng chí ủy viên Ban Thường vụ, cán bộ chuyên trách phụ trách xây dựng Đoàn, Hội ngoài nhà nước tại các Quận, Huyện Đoàn.
– Đồng chí bí thư Đoàn các phường, xã có đông thanh niên công nhân.
– Thường trực cơ sở Đoàn khu vực công nhân lao động có các đơn vị ngoài nhà nước.

1.2. Thời gian: trong 02 ngày 26, 27/05/2012.

1.3. Địa điểm: tại Trường Đoàn Lý Tự Trọng
(Số 03, đường Dân Chủ, Phường Bình Thọ, Quận Thủ Đức).

1.4. Nội dung tập huấn: (đính kèm)

1.5. Kinh phí: Mỗi đồng chí tham gia lớp tập huấn đóng 150.000đ (bao gồm kinh phí ăn trưa và tài liệu).

2. Lớp tập huấn dành cho cán bộ Đoàn – Hội tại các doanh nghiệp ngoài nhà nước:
2.1. Đối tượng:
* Các Quận – Huyện Đoàn:
– 01 đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Quận – Huyện Đoàn phụ trách công tác xây dựng tổ chức Đoàn, Hội tại các đơn vị kinh tế ngoài nhà nước.
– 02 đến 03 đồng chí Bí thư (Phó Bí thư) đoàn cơ sở, chi đoàn cơ sở, Chi hội trưởng chi hội thanh niên tại các doanh nghiệp ngoài nhà nước.

* Các cơ sở Đoàn khu vực Công nhân lao động trực thuộc Thành Đoàn (có các đơn vị ngoài nhà nước trực thuộc):
– 01 đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ cơ sở Đoàn khu vực Công nhân lao động trực thuộc Thành Đoàn phụ trách công tác xây dựng lực lượng tại các doanh nghiệp ngoài nhà nước.
– 02 đến 03 đồng chí Bí thư (Phó Bí thư) đoàn cơ sở, chi đoàn cơ sở tại các đơn vị kinh tế ngoài nhà nước. Riêng Đoàn các Khu chế xuất và công nghiệp Thành phố đăng ký tối đa 30 đồng chí (là Bí thư, Phó Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành và lực lượng nòng cốt của đoàn cơ sở, chi đoàn cơ sở tại các đơn vị kinh tế ngoài nhà nước).

2.2. Thời gian: từ ngày 01/6/2012 đến ngày 03/6/2012.

2.3. Địa điểm: Trường Đoàn Lý Tự Trọng (Số 03, đường Dân Chủ, Phường Bình Thọ, Quận Thủ Đức) và Khách sạn Công Đoàn (Số 01, Yersin, Phường 10, TP. Đà Lạt, Tỉnh Đồng Nai).

2.4. Nội dung tập huấn: (đính kèm)

2.5. Kinh phí:
– Kinh phí cho công tác tổ chức lớp tập huấn do Ban tổ chức cấp thành chịu trách nhiệm vận động các nguồn lực xã hội.
– Mỗi cán bộ tham gia đóng góp một phần kinh phí: 350.000 đồng/người (bao gồm: bảo hiểm, kinh phí ăn uống, phòng nghỉ, kinh phí xe di chuyển, kinh phí sinh hoạt tập thể…)
– Ban tổ chức cấp thành hỗ trợ kinh phí tham gia lớp tập huấn của 28 cán bộ Đoàn – Hội thuộc Đoàn Khu chế xuất và Công nghiệp Thành phố và 12 cán bộ Trung tâm hỗ trợ Thanh niên công nhân thành phố.

III. BIỆN PHÁP THỰC HIỆN:
1. Thành lập Ban tổ chức Hội trại, gồm các đồng chí có tên sau:
* Trưởng ban: Đ/c Huỳnh Nguyễn Lộc – Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Công nhân Lao động Thành Đoàn.
* Phó ban thường trực: Đ/c Lâm Mỹ Trinh – Phó Ban Công nhân Lao động Thành Đoàn.
* Phó ban:
– Đ/c Huỳnh Ngô Tịnh – Giám đốc Trung tâm hỗ trợ Thanh niên công nhân Thành phố.
* Thành viên:
– Đ/c Hà Tài Sáu – Phó Hiệu trưởng Trường Đoàn Lý Tự Trọng.
– Đ/c Hồ Thị Đan Thanh – Phó Văn phòng Thành Đoàn.
– Đ/c Lại Minh Tú – Phó ban Kiểm tra Thành Đoàn.
– Đ/c Lý Thành Tiến – Cán bộ Ban Công nhân Lao động Thành Đoàn.
– Đ/c Trần Quốc Minh – Cán bộ Ban Mặt trận – An ninh quốc phòng – Địa bàn dân cư Thành Đoàn.
– Đ/c Nguyễn Thị Thanh Thảo – Cán bộ Ban Tổ chức Thành Đoàn.
– Đ/c Phan Ngọc Lan Chi – Cán bộ Ban Tuyên giáo Thành Đoàn.

2. Các cơ sở Đoàn:
– Tổng hợp danh sách (theo mẫu) và trao đổi với lãnh đạo đơn vị tạo điều kiện thuận lợi cho cán bộ Đoàn – Hội của đơn vị tham gia tốt lớp tập huấn.
– Tham mưu hỗ trợ kinh phí cho cán bộ Đoàn tham gia lớp tập huấn.

IV. TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN:
– 16/4/2012: Trình Thường trực Thành Đoàn dự thảo kế hoạch.
– 18/4/2012: Triển khai các nội dung đến cơ sở Đoàn.
– 03/5/2012: Hạn chót các cơ sở Đoàn gửi danh sách trại sinh về đ/c Lý Thành Tiến – Cán bộ Ban Công nhân Lao động Thành Đoàn (điện thoại: 0975.402.204; thư điện tử: bancongnhanlaodong@gmail.com).
– 04/5/2012: Hạn chót các cơ sở Đoàn nộp kinh phí tham gia hội trại về Tổ Tài chính Thành Đoàn (phòng B4 – lầu 1). Nội dung nộp ghi rõ: “Kinh phí cho … trại sinh tham gia lớp tập huấn cán bộ Đoàn – Hội ngoài nhà nước năm 2012”.
– 26/5/2012 đến 03/6/2012: Tổ chức Hội trại tập huấn.

Ban Thường vụ Thành Đoàn đề nghị Ban Thường vụ các Quận – Huyện Đoàn và cơ sở Đoàn khu vực Công nhân lao động trực Thành Đoàn thực hiện tốt nội dung kế hoạch.           

Nơi nhận:
– Trung ương Đoàn: BBT, VP, Ban TNCN&ĐT,
Ban TNTH, Phòng công tác phía Nam;
– Thành ủy: TT, VP, BDV, BTC,
Tổ thực hiện chỉ thị 11;
– Thành Đoàn: TT, các Ban – VP;
– TT HT TNCN TP, Trường Đoàn Lý Tự Trọng;
– BTC cấp thành;
– KV Quận – Huyện: Quận – Huyện ủy, Quận – Huyện Đoàn;
– KV CNLĐ: cấp ủy Đảng, cơ sở Đoàn;
– Lưu.

 

TM. BAN THƯỜNG VỤ THÀNH ĐOÀN
PHÓ BÍ THƯ                 

 

(Đã ký)                    

Nguyễn Mạnh Cường        

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH
BCH TP. HỒ CHÍ MINH
***

 

TP. Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 4 năm 2012

CHƯƠNG TRÌNH TẬP HUẤN
Cán bộ Đoàn xây dựng tổ chức Đoàn – Hội
tại các doanh nghiệp ngoài Nhà nước năm 2012

_____

(Đính kèm Kế hoạch số 27/KH-ĐTN ngày 17/4/2012 của BTV Thành Đoàn)

THỜI GIAN

NỘI DUNG

PHỤ TRÁCH

Ngày 26/5/2012, Trường Đoàn Lý Tự Trọng

07g30 – 08g00

Khai giảng lớp

BTC lớp

08g00 – 11g30

Chuyên đề: “Ý nghĩa và tầm quan trọng của công tác tập hợp thanh niên tại các đơn vị kinh tế ngoài nhà nước”.

Đ/c Đặng Quốc Toàn – UVBTV, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Đoàn, nguyên Trưởng Ban Công nhân lao động Thành Đoàn

11g30 – 13g30

Dùng cơm trưa và nghỉ ngơi

BTC lớp

13g30 – 17g30

Chuyên đề: “Lao động của cán bộ Đoàn xây dựng lực lượng và một số kinh nghiệm trong việc tiếp cận thuyết phục lãnh đạo doanh nghiệp ngoài nhà nước thành lập tổ chức Đoàn – Hội”.

Đ/c Hồ Xuân Lâm – Nguyên Trưởng Ban Công tác ngoài quốc doanh Thành Đoàn

Ngày 27/5/2012, Trường Đoàn Lý Tự Trọng

08g00 – 11g30

Chuyên đề: “Công tác nắm bắt tình hình và tập hợp lực lượng trong thanh niên công nhân tại các doanh nghiệp ngoài nhà nước”.

Đ/c Ma Xuân Việt – Phó Bí thư Quận ủy Quận Tân Bình, Nguyên Phó Bí thư Thành Đoàn, Nguyên Trưởng Ban Công tác Ngoài quốc doanh Thành Đoàn

11g30 – 13g30

Dùng cơm trưa và nghỉ ngơi.

BTC lớp

13g30 – 16g30

Chuyên đề: “Phương pháp và nội dung tổ chức hoạt động phong trào tại các doanh nghiệp ngoài nhà nước chuẩn bị thành lập Đoàn – Hội”.

Đ/c Huỳnh Nguyễn Lộc – UVBTV, Trưởng Ban Công nhân lao động Thành Đoàn

16g30 – 17g30

Viết bài thu hoạch

BTC lớpĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH
BCH TP. HỒ CHÍ MINH
***

 

TP. Hồ Chí Minh, ngày  17 tháng 4 năm 2012

CHƯƠNG TRÌNH TẬP HUẤN
Cán bộ Đoàn – Hội tại doanh nghiệp ngoài Nhà nước
năm 2012

______

(Đính kèm Kế hoạch số 27/KH-ĐTN ngày 17/4/2012 của BTV Thành Đoàn)

THỜI GIAN

NỘI DUNG

PHỤ TRÁCH

Ngày thứ nhất (01/6/2012), Trường Đoàn Lý Tự Trọng

07g30 – 08g00

Khai mạc Hội trại; sinh hoạt nội quy Hội trại

BTC Hội trại

08g00 – 11g30

Chuyên đề: “Phương pháp tổ chức thực hiện phong trào gắn với nhiệm vụ sản xuất kinh doanh”.  

ThS. Hà Trung Thành – Giảng viên Trường Cán bộ TP. Hồ Chí Minh

11g30 – 13g30

Dùng cơm trưa và nghỉ ngơi

BTC Hội trại

13g30 – 17g30

Chuyên đề: “Kỹ năng nắm bắt tâm lý thanh niên và Kỹ năng thuyết phục”.

ThS. Hà Trung Thành – Giảng viên Trường Cán bộ TP. Hồ Chí Minh

17g30 – 19g00

Dùng cơm chiều và nghỉ ngơi

BTC Hội trại

19g00 – 21g00

Chuyên đề “Phương thức hoạt động đoàn và lao động của Bí thư chi đoàn trong các doanh nghiệp ngoài nhà nước”

Giảng viên Trường Đoàn Lý Tự Trọng

21g00 – 05g00

Di chuyển đi Đà Lạt

BTC Hội trại

Ngày thứ hai (02/6/2012), TP. Đà Lạt – Tỉnh Lâm Đồng

05g00

Nhận phòng và nghỉ ngơi

BTC Hội trại

07g00 – 08g00

Ăn sáng

BTC Hội trại

08g00 – 09g30

Chuyên đề “Những vấn đề trọng tâm trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên khu vực kinh tế ngoài nhà nước năm 2012”

Đ/c Huỳnh Nguyễn Lộc – UVBTV, Trưởng Ban Công nhân Lao động Thành Đoàn

10g00 – 11g30

Làm bài thu hoạch

BTC Hội trại

11g30 – 13g30

Dùng cơm trưa và nghỉ ngơi

BTC Hội trại

14g00 – 16g30

Ban Thường vụ Thành Đoàn gặp gỡ cán bộ Đoàn – Hội khu vực kinh tế ngoài nhà nước

BTC Hội trại

17g00 – 18g00

Dùng cơm chiều và nghỉ ngơi

BTC Hội trại

19g00 – 21g00

Chuyên đề: “Kỹ năng tổ chức sinh hoạt tập thể và khơi sức thanh niên trong sinh hoạt lửa trại”.

BTC Hội trại

Ngày thứ ba (03/6/2012), TP. Đà Lạt – Tỉnh Lâm Đồng

07g00 – 08g00

Ăn sáng

BTC Hội trại

08g00 – 11g00

Sinh hoạt tự do

BTC Hội trại

11g00 – 12g00

Dùng cơm trưa

BTC Hội trại

12g00

Di chuyển về Trường Đoàn Lý Tự Trọng

BTC Hội trại

 


ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH TP. HỒ CHÍ MINH
BCH ……………………………………….
                                         ***            TP. Hồ Chí Minh, ngày     tháng 4 năm 2012

DANH SÁCH ĐĂNG KÝ 
Lớp tập huấn cán bộ Đoàn xây dựng tổ chức Đoàn – Hội 
tại các doanh nghiệp ngoài Nhà nước năm 2012
(từ 26/5/2012 đến 27/5/2012)
______

 

TT

HỌ VÀ TÊN

NĂM SINH

ĐƠN VỊ

CHỨC VỤ

ĐIỆN THOẠI LIÊN LẠC

Nam

Nữ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Xác nhận của Lãnh đạo, Cấp ủy đơn vị                   TM. BCH ĐOÀN ……………
(Ký tên, đóng dấu)                                                              BÍ THƯ

 


ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH TP. HỒ CHÍ MINH
BCH ……………………………………….
                     ***            TP. Hồ Chí Minh, ngày     tháng 4 năm 2012

DANH SÁCH ĐĂNG KÝ 
Lớp tập huấn cán bộ Đoàn – Hội 
tại các doanh nghiệp ngoài Nhà nước năm 2012
(từ 01/6/2012 đến 03/6/2012)
______

 

TT

HỌ VÀ TÊN

NĂM SINH

ĐƠN VỊ

CHỨC VỤ

ĐIỆN THOẠI LIÊN LẠC

Nam

Nữ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Xác nhận của Lãnh đạo, Cấp ủy đơn vị                   TM. BCH ĐOÀN ……………
(Ký tên, đóng dấu)                                                              BÍ THƯ