Lý Tự Trọng – Niềm tự hào của tuổi trẻ Việt Nam

     Lịch sử cách mạng Việt Nam đã ghi dấu bao tấm gương anh hùng cách mạng trẻ tuổi anh dũng hy sinh cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Lý Tự Trọng, người đoàn viên Thanh niên Cộng sản đầu tiên được Bác Hồ kính yêu dìu dắt, giáo dục, rèn luyện từ tuổi thiếu niên luôn nêu cao chí khí cách mạng, sẵn sàng chịu đựng mọi khó khăn, gian khổ, dâng trọn tuổi thanh xuân cho lý tưởng cách mạng của Đảng đã trở thành tấm gương sáng ngời cho lớp lớp thanh niên Việt Nam noi theo với tuyên ngôn bất tử “Con đường của thanh niên chỉ là con đường cách mạng, không thể có con đường nào khác”. Tuyên ngôn đó mãi trở thành lý tưởng sống và chiến đấu của lớp lớp thế hệ thanh niên Việt Nam sau này. Trải qua các giai đoạn cách mạng, hôm nay tinh thần Lý Tự Trọng vẫn còn nguyên giá trị, là động lực thôi thúc, cổ vũ thanh niên Việt Nam vững niềm tin theo con đường cách mạng mà Đảng, Bác Hồ và nhân dân ta đã lựa chọn. Anh hùng liệt sỹ Lý Tự Trọng mãi là niềm tự hào của tuổi trẻ Việt Nam.

     Lý Tự Trọng – con người dành cho cách mạng

     Ngay từ khi vừa ra đời, trong không khí sục sôi cách mạng của phong trào Xô Viết Nghệ Tĩnh, chỉ với những đoàn viên đầu tiên, Đoàn TNCS Đông Dương, nay là Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đã tích cực giác ngộ cho thanh niên lý tưởng của Đảng, vận động thanh niên theo Đảng làm cách mạng. Thế hệ những đoàn viên đầu tiên, kiên trung bất khuất mà điển hình là Lý Tự Trọng với câu nói bất hủ “Con đường của thanh niên chỉ là con đường cách mạng, không thể có con đường nào khác” đã thôi thúc các thế hệ thanh niên Việt Nam tiếp nối truyền thống cách mạng của Đảng, Bác Hồ và nhân dân ta đã gây dựng.

     Đồng chí Lý Tự Trọng tên thật là Lê Hữu Trọng hay còn gọi là Lê Văn Trọng, sinh ngày 20/10/1914 trong một gia đình có truyền thống yêu nước tại làng Việt Xuyên, xã Thạch Minh, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh. Trong cảnh nước mất nhà tan, từ nhỏ Đồng chí đã phải cùng gia đình rời quê sang nước Xiêm (Thái Lan ngày nay) sinh sống và tham gia hoạt động cách mạng. 12 tuổi, Lý Tự Trọng được gặp đồng chí Hồ Tùng Mậu, người của Hội Việt Nam cách mạng Thanh niên do lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc cử sang Xiêm tuyển chọn một số con em các gia đình Việt kiều đưa sang Quảng Châu – Trung Quốc để đào tạo. Được lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc và các đồng chí của Người như Hồ Tùng Mậu, Lê Hồng Sơn, Lê Hồng Phong và sau này là Trần Phú trực tiếp giáo dục, rèn luyện nên Lý Tự Trọng đã sớm trưởng thành, rèn dũa bản lĩnh cách mạng, gan dạ, kiên trung.

     Ngày 08/02/1931, đồng chí Lý Tự Trọng bị bắt. Biết Anh là một đầu mối liên lạc vô cùng quan trọng của Đảng, kẻ thù đã dùng mọi biện pháp và hình thức tra tấn Anh hết sức tàn bạo; từ đó cho đến lúc đưa Anh ra tòa, Lý Tự Trọng chịu đựng hàng trăm trận đòn với nhiều cách tra tấn dã man như trong thời Trung cổ. Tuy nhiên anh luôn giữ vững chí khí người cách mạng, không một chút hoang mang, run sợ trước đòn roi của kẻ thù; trái lại chính tinh thần bất khuất của Anh đã khiến kẻ thù kinh ngạc và run sợ. Những lời dụ dỗ, lôi kéo, hứa hẹn một cuộc sống nhung lụa của kẻ thù không làm lay động trái tim sắt đá của người thanh niên sẵn sàng đối mặt với cái chết vì dân tộc, vì Tổ quốc, vì nhân dân, vì đồng chí, đồng đội của Anh. Các đồng chí lãnh đạo cao cấp của Đảng bị giam cùng với Anh như Bùi Lâm, Hà Huy Giáp, Lê Văn Lương… sau này đều khẳng định rằng “Lý Tự Trọng thực sự là con người gang thép, nếu mềm yếu trong một phút thì thiệt hại cho Đảng thật khôn lường vì Lý Tự Trọng biết hàng chục cơ sở, nơi ở, nơi làm việc của nhiều cơ quan, nhiều đồng chí lãnh đạo”. Ngày 17/4/1931, thực dân Pháp đưa Anh ra tòa đại hình Sài Gòn xét xử và quyết đưa nhanh bản án tử hình đối với Lý Tự Trọng mặc dù Anh chưa đủ tuổi thụ án theo quy định của luật pháp thực dân. Anh đã anh dũng hy sinh vào ngày 21/11/1931 trên mảnh đất Sài Gòn.

     Mười bảy tuổi đời, Lý Tự Trọng đã dâng trọn tuổi thanh xuân tươi đẹp cho sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng, của dân tộc, để lại “Tuyên ngôn bất tử” trước tòa án đại hình của thực dân Pháp: “Tôi hành động có suy nghĩ. Tôi hiểu việc tôi làm. Tôi làm vì mục đích cách mạng. Tôi chưa đến tuổi trưởng thành thật, nhưng tôi đã đủ trí khôn để hiểu con đường của thanh niên chỉ là con đường cách mạng, không thể có con đường nào khác”. Cuộc đời và sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Lý Tự Trọng đã để lại cho lớp lớp các thế hệ thanh niên Việt Nam nhiều bài học quý giá: Đó là bài học về lòng yêu nước nồng nàn, yêu đồng bào và tinh thần tự tôn dân tộc; đó là bài học về tấm gương ham học hỏi, ham hiểu biết để đóng góp được nhiều hơn cho sự nghiệp cách mạng của Đảng ta, nhân dân ta; đó là bài học về lòng can đảm, gan dạ, anh dũng và ý chí sắt đá của một chiến sỹ cộng sản chân chính; đó là bài học về tình đồng chí, đồng đội thủy chung son sắt; đó là bài học về sự giác ngộ chính trị và tấm lòng kiên trung theo Đảng, suốt đời phấn đấu vì độc lập dân tộc, hạnh phúc của nhân dân.

     Noi gương tinh thần cách mạng Lý Tự Trọng – Tuổi trẻ Việt Nam tiếp nối truyền thống, viết tiếp trang sử vẻ vang của dân tộc

     Tiếp nối tinh thần Lý Tự Trọng, theo tiếng gọi của núi sông, dưới ánh sáng của chủ nghĩa Mác Lênin và ngọn cờ vinh quang của Đảng, được sự dìu dắt của Bác Hồ và tổ chức Đoàn Thanh niên Cộng sản, tuổi trẻ Việt Nam đã trở thành lực lượng nòng cốt trong các phong trào đấu tranh cách mạng, cùng với nhân dân cả nước làm nên Cách mạng tháng Tám lịch sử, lập nên nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa; xung kích đi đầu trong phong trào diệt giặc đói, giặc dốt, giặc ngoại xâm. Thời kỳ đấu tranh chống thực dân, đế quốc, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và các thế hệ thanh niên Việt Nam đã một lòng theo Đảng, Bác Hồ, hưởng ứng mạnh mẽ phong trào “Ba sẵn sàng”, “Năm xung phong”, tham gia hai cuộc kháng chiến vệ quốc vĩ đại, góp phần làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu; làm nên chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, đưa cả nước tiến lên chủ nghĩa xã hội. Thanh niên tiếp tục là lực lượng nòng cốt trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; cùng với toàn Đảng, toàn dân, toàn quân thực hiện đường lối đổi mới của Đảng, tạo nên những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử.

     Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đã trải qua hơn 88 năm xây dựng, phát triển và trưởng thành. Dưới sự lãnh đạo trực tiếp, toàn diện, tuyệt đối của Đảng, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đã luôn chứng tỏ bản lĩnh kiên cường, lòng trung thành tuyệt đối với Đảng, với dân tộc, là lực lượng xung kích cách mạng; thực sự là tổ chức hạt nhân chính trị của thanh niên Việt Nam; là đội dự bị tin cậy của Đảng, là trường học xã hội chủ nghĩa của thanh niên Việt Nam. Đoàn đã không ngừng giáo dục, hiệu triệu lớp lớp thanh niên giương cao ngọn cờ độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội; tích cực phối hợp với các cơ quan nhà nước, các đoàn thể và tổ chức xã hội, các tập thể lao động và gia đình chăm lo giáo dục, đào tạo, bảo vệ và phát huy thanh thiếu nhi.

     Phát huy tinh thần Lý Tự Trọng, để động viên, cổ vũ và tuyên dương cán bộ đoàn và đoàn viên tiêu biểu góp phần củng cố, xây dựng và phát triển tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh ngày càng vững mạnh, từ năm 2013, Ban Thường vụ Trung ương Đoàn đã quyết định tổ chức “Giải thưởng Lý Tự Trọng” để trao tặng cho cán bộ đoàn cấp huyện, cán bộ đoàn cấp cơ sở và cán bộ Chi đoàn có thành tích xuất sắc trong học tập, lao động, công tác, có nhiều sáng tạo, sáng kiến trong công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi. Giải thưởng Lý Tự Trọng là động lực để các tuổi trẻ Việt Nam không ngừng trau dồi, rèn luyện về đạo đức, bản lĩnh và tài năng, sống hết sức trách nhiệm với cộng đồng xã hội, vì đất nước, vì dân tộc, đóng góp trí tuệ và sức trẻ vào sự nghiệp đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế.

     Noi gương anh Lý Tự Trọng, tuổi trẻ hôm nay phải tự soi lại chính mình, thấy rõ được thành quả cách mạng mà Bác Hồ, Đảng ta, nhân dân ta và biết bao thế hệ cha anh đã dày công xây dựng, bảo vệ, vun đắp; từ đó thấy được trách nhiệm của mình phải sống có lý tưởng cách mạng, bản lĩnh vững vàng, giàu lòng yêu nước, có đạo đức trong sáng, lối sống văn hoá, tuân thủ pháp luật, luôn tiên phong hành động, sáng tạo không ngừng, học tập liên tục, có sức khoẻ tốt, kỹ năng phù hợp, có khát vọng vươn lên. Dù ở thời kỳ, giai đoạn nào, tuổi trẻ cũng cần lựa chọn và kiên định lý tưởng sống cao đẹp, quyết tâm thực hiện lý tưởng ấy bằng hành động cụ thể, bằng khát vọng và ý chí vươn lên, nỗ lực vượt qua mọi khó khăn, thử thách để học tập, rèn luyện và trưởng thành, có đầy đủ bản lĩnh để sẵn sàng cống hiến một cách xứng đáng nhất, dù đi bất cứ nơi đâu, trong bất cứ hoàn cảnh nào và làm bất cứ việc gì, có đóng góp xứng đáng vào tiến trình phát triển của đất nước trong thời kỳ mới.

     Tiếp nối tinh thần Lý Tự Trọng đặt ra yêu cầu, nhiệm vụ quan trọng là phải không ngừng củng cố, xây dựng tổ chức Đoàn vững mạnh về tư tưởng chính trị, tổ chức và hành động, xứng đáng là đội dự bị tin cậy của Đảng, hạt nhân chính trị của phong trào và các tổ chức thanh niên Việt Nam, là trường học xã hội chủ nghĩa của thanh niên. Trước hết là việc xây dựng đội ngũ cán bộ đoàn có tinh thần ham học hỏi, cầu tiến bộ, không ngừng tu dưỡng bản thân về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống và năng lực công tác; luôn tiên phong, có tinh thần đổi mới, dám nghĩ dám làm, năng động và sáng tạo; thực sự là người bạn gần gũi của thanh niên, không kiêu căng, tự mãn, xa rời thanh niên, xa rời thực tiễn; không để bị suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống. Tiếp tục nghiên cứu đổi mới mô hình và tổ chức hoạt động của Đoàn đáp ứng yêu cầu của tình hình mới, trọng tâm là tổ chức Đoàn trên địa bàn dân cư. Kiên định những vấn đề có tính nguyên tắc trong công tác xây dựng Đoàn. Làm tốt vai trò nòng cốt chính trị trong các tổ chức thanh niên Việt Nam; làm tốt hơn nữa công tác phụ trách Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh và tích cực tham gia bảo vệ, chăm sóc, giáo dục thiếu niên, nhi đồng.

     Xây dựng Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thực sự là “trường học xã hội chủ nghĩa” của thanh niên, nơi đào tạo, rèn luyện những người cộng sản trẻ tuổi thấm nhuần lý tưởng độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, có bản lĩnh chính trị vững vàng, kiên định, tự hào và nguyện tiếp bước con đường cách mạng vẻ vang mà Bác Hồ, Đảng Cộng sản Việt Nam và dân tộc ta đã lựa chọn, luôn hướng tới các giá trị cao đẹp, luôn có hoài bão và khát vọng vươn lên, sống đẹp, sống có ích, trách nhiệm với bản thân, gia đình và xã hội theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

     Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tích cực tham gia xây dựng môi trường lành mạnh để thanh niên rèn luyện, phấn đấu và trưởng thành. Triển khai hiệu quả 3 phong trào hành động cách mạng: “Thanh niên tình nguyện”, “Tuổi trẻ sáng tạo”, “Tuổi trẻ xung kích bảo vệ Tổ quốc” và 3 chương trình đồng hành với thanh niên: “Đồng hành với thanh niên trong học tập”; “Đồng hành với thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp”; “Đồng hành với thanh niên rèn luyện và phát triển kỹ năng trong cuộc sống, nâng cao thể chất, đời sống văn hóa tinh thần”, qua đó tạo môi trường tốt cho thanh niên được rèn luyện, trải nghiệm, phát huy, được chăm lo, hỗ trợ, đồng hành, góp phần phát triển thanh niên toàn diện.

     Tuổi trẻ Việt Nam hôm nay với quyết tâm noi gương người anh hùng cách mạng trẻ tuổi Lý Tự Trọng, nguyện một lòng đi theo con đường cách mạng mà Đảng, Bác Hồ và nhân dân ta đã lựa chọn; kế thừa và phát huy tinh thần Lý Tự Trọng trong học tập, lao động, sáng tạo, cống hiến sức trẻ, nhiệt huyết của mình trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Đồng thời, cuộc đời và “tuyên ngôn bất tử” của đồng chí luôn nhắc nhở các cấp bộ Đoàn, mỗi cán bộ, đoàn viên, thanh niên chúng ta hôm nay không ngừng nêu cao ý chí cách mạng, tự giác phấn đấu, tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, kiên trì học tập, nâng cao trình độ về mọi mặt, tích cực trong hoạt động thực tiễn, sẵn sàng chiến đấu, hy sinh vì sự nghiệp vẻ vang của dân tộc.

Lê Quốc Phong

Ủy viên Dự khuyết BCH TW Đảng,

Bí thư thứ nhất BCH TW Đoàn,

Chủ tịch Trung ương Hội LHTN Việt Nam